Đô thị

Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi thẩm định giá 'đất vàng' số 59 Lê Duẩn

(VNF) - Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Đà Nẵng đang mời lần thứ 3 đến các đơn vị chức năng báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá đất đối với khu đất số 59 Lê Duẩn.

Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi thẩm định giá 'đất vàng' số 59 Lê Duẩn

Khu đất số 59 Lê Duẩn. Ảnh: Nhuệ Lộc

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính xác định lại giá trị khu đất số 59 Lê Duẩn. Đây là khu đất có liên quan đến Kết luận số 1056/KL-TTTP ngày 7/12/2021 của Chánh Thanh tra thành phố đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Qua đó, để bảo đảm thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của khu đất 59 Lê Duẩn theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm tháng 12/2010 và căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá, các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất số 59 Lê Duẩn gửi thông tin báo giá về Sở Tài chính trước ngày 2/8/2022.

Liên quan đến lô đất này, vào cuối tháng 4/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Đà Nẵng đã có thông tin mời các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu.

Theo đó, bất động sản số 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu chính là khu nhà tập thể được UBND TP. Đà Nẵng giải tỏa di dời các hộ dân để giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) xây chung cư cao tầng.

Việc này thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn 1513/UBND-TTTP ngày 24/3/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 1056/KL-TTCP ngày 07/12/2021 của Chánh Thanh tra thành phố.

Trong đó, kết luận của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng muốn xác định lại giá trị khu đất số 59 Lê Duẩn.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thành phố sẽ xác định giá trị của lô đất số 59 Lê Duẩn theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm tháng 12/2010.

Bên cạnh đó căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2022.

Tin mới lên