Bất động sản

Đà Nẵng tìm nhà thầu cho dự án khu tái định cư Tân Ninh 261 tỷ đồng

(VNF) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, địa phương vừa có kế hoạch chọn nhà thầu cho khu tái định cư Tân Ninh mở rộng (giai đoạn 2) và khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghiệp Hòa Ninh.

Đà Nẵng tìm nhà thầu cho dự án khu tái định cư Tân Ninh 261 tỷ đồng

Khu tái định cư Tân Ninh, có tổng vốn đầu tư 261 tỷ đồng.

Theo kế hoạch chọn thầu tại khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2, dự án này có tổng mức đầu tư 261.348.512.000 đồng. Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư sẽ lần lượt mời thầu tổng cộng 12 gói thầu trong thời gian tới.

Trong số 12 gói thầu trên, dự án có 8 gói thầu tư vấn bao gồm khảo sát, thiết kế đo đạc và cả kiểm toán; 2 gói thầu phi tư vấn (Đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và bảo hiểm công trình). 

Giá trị cao nhất là 02 gói thầu xây lắp, lần lượt gồm: Gói thầu rà phá bom mìn vật nổ (1.461.368.000 đồng), mời thầu vào quý 1/2022.

Gói thầu xây lắp các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, cống kỹ thuật (75.957.566.000 đồng), dự kiến mời thầu vào quý 4/2022.

Đối với khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh, dự án có tổng mức đầu tư dự án này là 80.686.757.000 đồng. Dự án vẫn do Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án này cũng có tổng cộng 12 gói thầu, bắt đầu triển khai mời thầu dự kiến từ quý 1/2022 cho đến quý 1/2023.

Cụ thể, dự án có 8 gói thầu tư vấn, 2 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu xây lắp.

Giá trị nhất là gói thầu Xây lắp và thiết bị (52.471.453.000 đồng). Gói thầu này lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, dự kiến mời thầu vào quý 2/2022.

Tin mới lên