Tài chính

Đà Nẵng: Tổng thu ngân sách năm 2020 chỉ bằng gần 81% năm 2019

(VNF) - Báo cáo của Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2020 là 18.959,8 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán năm (DT) và bằng 80,8% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ), nếu không kể tiền sử dụng đất ước thực hiện 15.254,6 tỷ đồng, đạt 62,7% DT và bằng 73,1% cùng kỳ.

Đà Nẵng: Tổng thu ngân sách năm 2020 chỉ bằng gần 81% năm 2019

Đà Nẵng: Tổng thu ngân sách năm 2020 chỉ bằng gần 81% năm 2019

Trong đó, có 5/16 lĩnh vực thu ước đạt từ 100% dự toán trở lên gồm: thu tiền sử dụng đất 148,2%; thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 133,7%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại 119,7%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 113,4%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 101,6%.

Có 4/16 lĩnh vực thu ước đạt từ 75% dự toán trở lên gồm: thu từ hoạt động xổ số 91,3%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác 84,3%; thu khác ngân sách 82,8%; thuế bảo vệ môi trường 75,9%.

Có 7/16 lĩnh vực thu ước đạt dưới 75% dự toán gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 74,2%; thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước 71%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 70,1%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 55,3%; thuế thu nhập cá nhân 52,6%; Phí, lệ phí 50,4%, Lệ phí trước bạ 39,6%.

Cũng theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, ước thu khối thành phố năm 2020 là 15.459,8 tỷ đồng đạt 75,2% dự toán và bằng 86% cùng kỳ; nếu không kể tiền sử dụng đất là 11.754,6 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán và bằng 76,5% cùng kỳ.

Trong khi đó, ước thu khối quận, huyện năm 2020 là 3.500 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán và bằng 63,6% cùng kỳ.

Về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trong 11 tháng năm 2020 đã giải quyết hoàn 4.694 hồ sơ tăng 15% so với cùng kỳ, với số thuế đã hoàn 990 tỷ đồng. Trong đó, 4.618 hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau với số tiền giải quyết hoàn 496,7 tỷ đồng (trong đó hoàn thuế giá trị gia tăng 189 hồ sơ với số tiền 416,7 tỷ đồng) và 76 hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau với số tiền 493,8 tỷ đồng (trong đó hoàn thuế giá trị gia tăng 42 hồ sơ với số tiền 353,6 tỷ đồng).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tính đến ngày 15/12/2020, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.779 đơn vị đạt 168,9% kế hoạch, xử lý truy thu và phạt 81,7 tỷ đồng; giảm lỗ 113,4 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 10,7 tỷ đồng; số thuế không được hoàn 134,7 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 35.497 hồ sơ của 15.916 doanh nghiệp, yêu cầu điều chỉnh 1.450 hồ sơ (619 doanh nghiệp) với số thuế điều chỉnh tăng 41,9 tỷ đồng, giảm lỗ 103,8 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn khấu trừ 10,2 tỷ đồng.

Chưa đạt chỉ tiêu giảm nợ do Tổng cục Thuế giao

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, lũy kế đến 30/11/2020, số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp toàn ngành là 3.113,4 tỷ đồng (không kể tiền sử dụng đất chờ điều chỉnh 1.368,6 tỷ đồng), tăng 1.301,2 tỷ đồng (tăng 71,8%) so với 31/12/2019.

Trong đó, nợ khó thu là 807,47 tỷ đồng, giảm 61,8 tỷ đồng (giảm 7,1%) và chiếm 25,9% trên tổng nợ; nợ có khả năng thu 2.241,8 tỷ đồng, tăng 1.312,8 tỷ đồng (tăng 141,3%) và chiếm 72% trên tổng nợ; nợ chờ xử lý 15,7 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng (tăng 12,9%) và nợ khiếu nại 48,3 tỷ đồng chiếm 2% trên tổng nợ.

Lý giải về nguyên nhân tăng, giảm nợ thuế theo từng nhóm nợ, Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết nợ khó thu giảm 7,11% do được khoanh nợ - xóa nợ theo Nghị quyết 94. Nợ chờ xử lý tăng 13% do xác định lại một số khoản nợ (nợ chờ xóa, nợ nộp dần) và phân loại lại theo đúng quy định; phát sinh nợ khiếu nại do Công ty TNHH thương mại và xây dựng 55 có văn bản khiếu nại UBND thành phố Đà Nẵng về tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp phát sinh kèm theo.

Nợ có khả năng thu tăng 141,33% do phát sinh số thuế phải nộp của các quyết toán thuế, phí và lệ phí năm 2019 và các tháng đầu năm 2020 nhưng đến nay người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách dẫn đến phát sinh số thuế nợ 275,88 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, chỉ tiêu giảm nợ tính đến 30/11/2020 đã thu được 733,6 tỷ đồng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp năm 2019 chuyển sang. Trong đó, bằng biện pháp quản lý nợ là 565 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 48,5 tỷ đồng.

Tại công văn số 3095/TCT-QLN ngày 4/8/2020 của Tổng cục Thuế giao tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2020 của toàn ngành không vượt quá 1.391 tỷ đồng. So với tổng nợ do Tổng cục Thuế giao, tổng nợ đến 30/11/2020 tăng 1.643 tỷ đồng chưa đạt chỉ tiêu giảm nợ do Tổng cục Thuế giao.

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, diễn ra phức tạp là nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; do đó, để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế tạm thời chưa cưỡng chế, cho phép phân kỳ và cam kết trả nợ”, báo cáo nêu.

Năm 2020, lần đầu tiên trong giai đoạn 10 năm GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,7%. Nguyên nhân chính do tác động từ làn sóng Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay và ảnh hưởng từ các đợt mưa bão kéo dài, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thành phố.

Xem thêm: Quảng Ninh: Thu ngân sách nội địa năm 2020 đạt hơn 35,6 nghìn tỷ đồng

Tin mới lên