Đô thị

Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các giao dịch đất tại bán đảo Sơn Trà

(VNF) – UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản có liên quan tại bán đảo Sơn Trà để phục vụ thanh tra đất đai.

Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các giao dịch đất tại bán đảo Sơn Trà

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các giao dịch bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.

Cụ thể, UBND thành phố vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố, UBND các quận huyện, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, các phòng Công chứng số 1,2,3 và các Văn phòng công chứng về việc phục vụ công tác thanh tra.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên báo đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Để đảm bảo công tác phục vụ các hoạt động thanh tra, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản có liên quan (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn…) đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.

Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc.

Tin mới lên