Đô thị

Đã tạm dừng hoạt động 3 trạm thu phí BOT Quốc lộ 2 Nội Bài – Vĩnh Yên

Tính đến 10h ngày 14/10, cả 3 trạm thu phí tại Dự án BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên đều đã phải tạm dừng theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đã tạm dừng hoạt động 3 trạm thu phí BOT Quốc lộ 2 Nội Bài – Vĩnh Yên

Trạm thu phi BOT Quốc lộ 2 qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là xác nhận của ông Trịnh Huy Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 liên quan đến việc thu phí Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đơn phương yêu cầu chúng tôi tạm dừng thu phí tại cả 3 trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án. Chúng tôi buộc phải tạm dừng vì nếu tiếp tục công tác đảm bảo an ninh trật tự xung quanh 2 trạm thu phí sẽ rất phức tạp”, ông Toàn cho biết và khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để xác định chính xác thời điểm dừng thu phí và thực hiện thủ tục chuyển giao công trình dự án theo đúng quy định tại hợp đồng dự án, quy định pháp luật có liên quan.

“Trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi sẽ cân nhắc khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế để bảo vệ quyền lợi”, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 xác nhận.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ I, Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2  đã thực hiện tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí số 2, Trạm thu phí số 3 thuộc huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc tại thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 14/10/2020 và đã thực hiện tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí số 1 thuộc Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội tại thời điểm 09 giờ 07 phút ngày 14/10/2020.

Được biết, Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh là 772,753 tỷ đồng, trong đó vốn BOT là 496,712 tỷ đồng; vốn NSNN tham vào dự án là  276,042 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thu phí là 15/8/2008.

Theo Hợp đồng điều chỉnh số 8219/GTVT-KHĐT ngày 20/12/2007 được ký giữa Bộ GTVT và Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2, Dự án có thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2025 với giá trị quyết toán phần vốn BOT là 491,247 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 156 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, số thu tại Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên đã rà soát đến 31/8/2020 là 1.332 tỷ đồng và số chi đến 31/8/2020 dự kiến 1.025,036 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát quy định của pháp luật, Hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và  các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của Dự án.

Cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp với Nhà đầu tư, doanh nghiệp Dự án làm rõ các nội dung vướng mắc của Dự án. Đến nay, Dự án vẫn còn một số nội dung tồn tại chủ yếu, trong đó nổi cộm là chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công do hiện nay các cơ quan chức năng chưa hướng dẫn về việc đưa 2 loại chi phí để tính toán vào phương án tài chính Dự án.

Trong công văn báo cáo Bộ GTVT vào đầu tháng 10/2020, Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết là ngày 5/10/2020, tập thể Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã họp và ban hành Thông báo kết luận số 304/TB-TCĐBVN về phương án giải quyết vướng mắc một số Hợp đồng dự án BOT. Trong đó kết luận chưa có đủ cơ sở pháp lý đưa chi phí này để tính toán vào phương án tài chính Dự án. Phương án tài chính không tính chi phí này sẽ giảm thời gian thu hoàn vốn khoảng 6 tháng 5 ngày.

Liên quan đến thời gian thu phí tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đối với Dự án này, do số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng, nên việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo phương pháp lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư quy đổi về thời gian thu phí hoàn vốn thì thời gian thu tạo lợi nhuận còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.

“Như vậy, phương án tài chính sau khi loại bỏ chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và tính lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư như trên, dự kiến Dự án kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13/10/2020”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Theo thông tin của baodautu, Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 đã có văn bản phản đối đề xuất tạm dừng thu phí của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời khẳng định chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công đã được xác lập trong hợp đồng BOT đã ký và không trái với bất kỳ quy định pháp luật nào. Theo doanh nghiệp dự án, việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi văn bản tạm dừng thu phí cho Công ty trước thời điểm dừng thu 7 ngày trong khi còn rất nhiều vấn đề liên quan như bảo trì, quyền và nghĩa vụ người lao động chưa có hướng giải quyết.

“Hợp đồng BOT được ký kết trên nguyên tắc tự do thỏa thuận, không phải là mệnh lệnh hành chính, do vậy công ty không có cơ sở thực hiện dừng thu phí vào ngày 13/10”, văn bản của Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 nêu rõ.

Tin mới lên