Tài chính

Đã thu về 16.000 tỷ đồng từ thoái vốn DNNN từ đầu năm

(VNF) - Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn trong 9 tháng qua. Theo đó đã có 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa và các đơn vị đã thu về gần 16.000 tỷ đồng từ thoái vốn.

Đã thu về 16.000 tỷ đồng từ thoái vốn DNNN từ đầu năm

Trên 2/3 lượng tiền thu về từ thoái vốn nhà nước trong 9 tháng đầu năm nay đến từ thương vụ thoái vốn tại Vinamilk năm 2016

34 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Theo báo cáo, trong tháng 9/2017, Bộ Tài chính nhận được báo cáo của 1 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thuộc Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020 (theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ) là Công ty TNHH MTV DL - TM Kiên Giang.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, đã có 34 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong đó có 11/44 doanh nghiệp thuộc "Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa năm 2017" (ban hành kèm theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ) gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex, Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom), Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV công trình đô thị Sóc Trăng, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên, Công ty TNHH MTV In Bắc Cạn, Công ty TNHH MTV KD nước sạch Nam Định, Công ty TNHH MTV DL - TM Kiên Giang.

23 đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011 – 2016.

Tổng giá trị thực tế của 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 34 đơn vị là 25.873 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 12.646 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.941 tỷ đồng, bán cho người lao động 205 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 5.060 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước quy mô lớn cũng tích cực đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa như: Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam); công bố giá trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)...

9 tháng thu về 16.000 tỷ đồng thoái vốn

Trong tháng 9/2017, các đơn vị thoái được 125 tỷ đồng, thu về 195 tỷ đồng. Cụ thể, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) được 342 triệu đồng, thu về 6,9 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 125 tỷ đồng, thu về 188 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2017), bao gồm: Thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm được 105 tỷ đồng, thu về 105 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) được 2.210 tỷ đồng, thu về 3.463 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 28 doanh nghiệp với giá trị là 1.522 tỷ đồng, thu về 12.428 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

9 tháng, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm trong triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm (đã có 46 doanh nghiệp các Bộ, ngành, địa phương đã thống nhất chuyển giao nhưng chưa chuyển giao và 176 doanh nghiệp chưa thống nhất chuyển giao về SCIC).

Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa chậm thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, do đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp, cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán nhà nước trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

Tin mới lên