Tài chính

‘Đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc lỗ thêm 266 tỷ đồng sau 9 tháng

(VNF) - Chi phí lãi vay lớn khiến Đạm Hà Bắc lỗ thêm 266 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Lỗ lũy kế của công ty đã đạt 2.600 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp chủ sở hữu 2.722 tỷ đồng.

‘Đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc lỗ thêm 266 tỷ đồng sau 9 tháng

‘Đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc lỗ thêm 266 tỷ đồng trong 9 tháng

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) – 1 trong 12 “đại dự án” thua lỗ của ngành Công Thương vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2018.

Mặc dù ghi nhận sự gia tăng về doanh thu và giảm lỗ sau thuế so với cùng kỳ, nhưng chi phí lãi vay lớn vẫn khiến DHB gánh thêm khoản lỗ 266 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của công ty lên 2.600 tỷ đồng, gần ăn mòn vốn góp chủ sở hữu 2.722 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý III của DHB đạt gần 800 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Lợi nhuận gộp thu về 171 tỷ đồng ứng với hệ số biên lợi nhuận gộp 21,4%, tăng so với mức 8,4% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí lãy vay 187 tỷ đồng đã ăn mòn hết lợi nhuận gộp. Trừ đi các chi phí bán và quản lý doanh nghiệp, riêng quý III/2018, DHB lỗ sau thuế 99 tỷ đồng, thu hẹp mức lỗ so với cùng kỳ năm ngoái (lỗ 167 tỷ đồng).

Bên cạnh những khó khăn do chi phí lãi vay cao, DHB cho biết, trong quý III, công ty cũng gặp khó khăn do giá nguyên liệu chính đầu vào tăng, nguồn cung hạn chế, giá than cao và tỷ giá tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DHB tăng 31% đạt 2.359 tỷ đồng. Chi phí lãi vay lớn khiến DHB lỗ thêm 266 tỷ đồng nhưng cải thiện nhiều so với mức lỗ 480 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2018, Đạm Hà Bắc đặt kế hoạch doanh thu hơn 2.711 tỷ đồng và lỗ sau thuế 720,7 tỷ. Như vậy, công ty đã thực hiện 87% kế hoạch doanh thu cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DHB còn 9.600 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định. Tổng vay nợ là 7.736 tỷ đồng, chiếm hơn 80% nguồn vốn. Lỗ lũy kế của công ty đã đạt 2.600 tỷ đồng, gần ăn mòn vốn góp chủ sở hữu 2.722 tỷ đồng.

Tin mới lên