M&A

'Đại gia' VNPT thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ thoái vốn ngoài ngành

(VNF) - 'Đại gia' VNPT đã thực hiện thoái vốn toàn bộ được 16 danh mục, vốn đầu tư của tập đoàn tại các doanh nghiệp khác thu về được 1.044 tỷ đồng, bằng 174% so với giá trị vốn đầu tư trên sổ sách của VNPT.

'Đại gia' VNPT thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ thoái vốn ngoài ngành

VNPT đang gặp khó khăn trong việc thoái vốn tại một số doanh nghiệp.

Đại gia ngành viễn thông VNPT vừa có báo cáo về tình hình thoái vốn đầu tư ngoài ngành với nhiều số liệu tích cực.

Theo quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014 – 2015, Tập đoàn này sẽ phải thoái vốn tại 63 doanh nghiệp.

Tiếp đó, theo Nghị định số 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT, VNPT sẽ phải tiếp tục thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng, trong đó có một số doanh nghiệp hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo mới nhất của VNPT, doanh nghiệp này đã thực hiện toàn bộ được 16 danh mục, vốn đầu tư của tập đoàn tại các doanh nghiệp khác. Trên sổ sách, VNPT đã thoái vốn được 602 tỷ đồng/2002 tỷ đồng đầu tư trên sổ sách. Tổng giá trị thu về được 1.044 tỷ đồng, bằng 174% so với giá trị vốn đầu tư trên sổ sách của VNPT.

VNPT đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 16 danh mục theo phương thức tích tụ, thực hiện thoái vốn tại 36 danh mục theo phương thức thoái vốn trực tiếp (khớp lệnh, thỏa thuận, đấu giá, sáp nhập, giải thể). Tuy nhiên, việc triển khai tại các đơn vị này khá khó khăn, VNPT đã thực hiện thủ tục công bố bán cổ phần nhiều lần nhưng chưa có nhà đầu tư nào quan tâm.

Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV VNPT, đơn vị này đã nhiều lần báo cáo với Bộ Thông tin và truyền thông về những khó khăn trong việc thực hiện thoái vốn tại nhiều đơn vị, nhất là những đơn vị nhỏ thuộc khối xây lắp. Việc giảm tích tụ vốn của VNPT trong khối công ty cổ phần chưa hoàn thành và việc sắp xếp lại khối bệnh viện cũng chưa hoàn thành.

Trong thời gian qua, VNPT cũng sắp xếp lại hoạt động của 3 bệnh viện theo cơ chế tự chủ tài chính. Thực hiện tổ chức lại trường Trung học Bưu chính viễn thông và CNTT II thành Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III trực thuộc Tập đoàn. Trong thời gian tới, VNPT dự kiến đề xuất Bộ Thông tin và truyền thông xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép VNPT được giữ lại Trường Trung học Bưu chính viễn thông và CNTT III để sáp nhập vào Trung tâm CNTT của VNPT Tiền Giang.

Đối với Công ty Tài chính Bưu điện, VNPT đã có phương án báo cáo Bộ Thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước phương án sắp xếp lại công ty này theo hướng chuyển nhượng vốn của VNPT tại Công ty cho các tổ chức tài chính, tín dụng.

Trong khi đó, theo ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, khó khăn trong công tác thoái vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện, Bộ đã có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước đề nghị cho ý kiến chỉ đạo, đề nghị VNPT bám sát văn bản của Bộ để chủ động kết nối, làm việc với Ngân hàng Nhà nước tìm biện pháp tháo gỡ.

Còn với phần vốn góp tại Maritime Bank, việc thoái vốn tại các tổ chức tín dụng có những quy định riêng rất chặt chẽ, do đó VNPT phải chủ động có giải pháp để thoái vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

Tin mới lên