Tài chính

Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines sắp tới có gì đặc biệt?

(VNF) – Một trong những nội dung đáng chú ý sắp tới trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Vietnam Airlines là việc bán và thuê lại 4 máy bay để giảm hệ số nợ về mức an toàn.

Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines sắp tới có gì đặc biệt?

Vietnam Airlines dự định sẽ bán và thuê lại máy bay B787-9

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sắp tới của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm thay thế 1 thành viên HĐQT nghỉ hưu và 1 thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chiến lược ANA Holdings,

Nguyên do là bởi, theo quy định tại Điều 44 Điều lệ của Vietnam Airlines, HĐQT phải có tối thiểu 5 thành viên và không quá 9 thành viên. Trong khi đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015  - 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 quy định là 5 thành viên.

Từ khi ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên HĐQT, người đại diện vốn nhà nước tại Vietnam Airlines chính thức nghỉ hưu vào ngày 01/10/2016, HĐQT của Vietnam Airlines chỉ còn 4 người. Theo phân công, người đại diện mới phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines là ông Tạ Mạnh Hùng đã tạm thời làm thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Huy Tráng. Ông Tạ Mạnh Hùng chỉ chính thức làm thành viên HĐQT khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngoài ông Tạ Mạnh Hùng, Đại hội đồng cổ đông sắp tới sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT là ông Koji Shibata – Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu Á Thái Bình Dương, người đại diện phần vốn của cổ đông lớn ANA Holdings Inc. tại Vietnam Airlines.

Như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung sẽ là 6 thành viên. Số lượng thành viên này cũng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Bán và thuê lại 4 máy bay để giảm hệ số nợ về mức an toàn

Một nội dung cũng rất đáng chú ý khác trong Đại hội đồng cổ đông sắp tới của Vietnam Airlines là kế hoạch bán và thuê lại 4 máy bay theo hợp đồng mua có lịch nhận năm 2017, bao gồm 1 máy bay B787-9 dự kiến giao tháng 5/2017 và 3 máy bay A350 dự kiến giao tháng 6, 9 và 12/2017.

Động thái này, theo Vietnam Airlines, là để giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng thanh khoản. Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 11295/BTC-TCDN yêu cầu Vietnam Airlines tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức an toàn.

Dự kiến phương án bán và thuê lại 4 máy bay này sẽ giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua máy bay khoảng 544 triệu USD so với kế hoạch đầu tư ban đầu. Dài hạn hơn, theo Vietnam Airlines, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của hãng hàng không này dự kiến sẽ giảm từ 4 lần tại thời điểm 31/12/2016 xuống còn khoảng 3,2 lần tại thời điểm 31/12/2017 và tiến tới sẽ giảm xuống dưới 3 lần vào năm 2018.

Sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Vietnam Airlines sắp tới dự kiến sẽ sửa đổi Điều lệ theo hướng, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi quy định về mức vốn và tổng số cổ phần mới và một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết khác.

Cụ thể hơn, Vietnam Airlines dự định bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh vào Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ như: tổ chức sự kiện; cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; hoạt động của các cơ sở thể thao như hoạt động hồ bơi, sân tennis, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá; kinh doanh đại lý bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác; kinh doanh các hoạt động điều hành tua du lịch…

Vietnam Airlines cũng dự định sẽ sửa đổi vốn điều lệ thành 12.275.337.780.000 đồng. Vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được chia thành 1.227.533.778 cổ phần.

Tin mới lên