Tiêu điểm

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng vào những quyết sách để xây dựng, phát triển đất nước

Bên lề phiên họp khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu gửi gắm kỳ vọng, niềm tin vào sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng vào những quyết sách để xây dựng, phát triển đất nước

Ông Huỳnh Tấn Việt (Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết ông rất tâm đắc với những quyết sách lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập; những quyết sách này đã khái quát toàn diện các vấn đề của đất nước trong thời gian qua và định hướng lớn trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá đúng những mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ đột phá, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước.

Đồng thời, đại biểu Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước phải giữ vững nguyên tắc dân chủ gắn với kỷ cương; từ đó tạo ra dân chủ rộng lớn để huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội.

Ông Huỳnh Tấn Việt tin tưởng: “Với sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ, giới thiệu, bầu chọn Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người hoạch định đường lối, dẫn dắt đất nước phát triển trong thời kỳ tới."

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng ngay từ rất sớm, Đại hội đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, công tác nhân sự khóa mới được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm công tâm, công bằng, trong sáng, khách quan.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm kỳ vọng: “Đại hội XIII sẽ bầu ra các đồng chí Ủy viên Trung ương xứng đáng, tiêu biểu xuất sắc, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tâm huyết, có khát khao, hoài bão và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp Đại hội đã thảo luận và quyết nghị."

Với vai trò lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian tới, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra.

Bên cạnh đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhất trí với những nội dung liên quan đến việc cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời mong muốn việc triển khai thực hiện sẽ giúp các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt quan trọng, trở thành nguồn lực lớn để đất nước phát triển trong giai đoạn mới; thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại biểu Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cho biết: “Các cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng cao vào những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng để xây dựng, phát triển đất nước."

Theo đó, dự thảo văn kiện Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều nội dung mới, những khát vọng xây dựng và phát triển đất nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân viên, nhân dân kỳ vọng, các nội dung Nghị quyết sẽ sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/1.

Theo ông Lê Đức Thọ, nội dung của Nghị quyết đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. “Đây là quan điểm đúng đắn, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; từ đó tạo ra cơ sở để thể chế hóa thành các chính sách, pháp luật cũng như quá trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả”, ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Ông Lê Đức Thọ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện nghị quyết để lãnh đạo đất nước phát triển. Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cam kết, sẽ tiếp tục nỗ lực và bám sát nội dung của Nghị quyết, cùng với các ngành, các cấp thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tin mới lên