Hồ sơ VNF

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển giao về SCIC giai đoạn 2017-2020

(VNF) - Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì danh mục doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC giai đoạn 2017-2020 là 62 doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 11.000 tỷ đồng.

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển giao về SCIC giai đoạn 2017-2020

Tổng công ty Thép Việt Nam có vốn điều lệ là 6.780 tỷ đồng chưa được chuyển giao về SCIC. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 15/11/2018, đã có 27 doanh nghiệp nhà nước nằm trong kế hoạch giai đoạn 2017-2020 được chuyển giao về SCIC. Trong đó, doanh nghiệp đã được chuyển giao có vốn điều lệ cao nhất là Công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) với tống giá trị 589,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp nhất là Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang với vốn điều lệ là 800 triệu đồng, trong đó vốn góp của nhà nước là 300 triệu đồng.

Trong danh mục, Bộ Giao thông vận tải vẫn còn có 2 công ty khác nữa là Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) có vốn điều lệ là 439 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải với 237,4 tỷ đồng.

Theo danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được chuyển giao về SCIC, tổng vốn điều lệ của 27 doanh nghiệp đã được chuyển giao là 2.381 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước là 960 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính đến ngày 15/11/2018, số doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện chuyển giao về SCIC như kế hoạch là 35. Tổng vốn điều lệ của 35 doanh nghiệp là 14.701 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 10.107 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 68,7%).

Trong số doanh nghiệp này, đáng chú ý nhất là Tổng công ty Thép Việt Nam. Tổng công ty này có vốn điều lệ là 6.780 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước lên tới 6.368 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ gần 94%).

Quý độc giả quan tâm có thể xem Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển giao về SCIC giai đoạn 2017-2020 tại đây.

Tin mới lên