Tiêu điểm

Danh sách 18 lãnh đạo Quốc hội khóa XV

(VNF) - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo khóa mới gồm chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 4 phó chủ tịch Quốc hội, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải và ông Trần Quang Phương.

Ngoài ra, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 13 nhân sự.

Trong đó, có 11 nhân sự là chủ nhiệm Ủy ban, gồm: ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Còn 2 Ủy viên Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Trưởng Ban Công tác Đại biểu khóa XIV) và ông Dương Thanh Bình (Trưởng Ban Dân nguyện khóa XIV) đã được Thường vụ Quốc hội phân công tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Danh sách 18 lãnh đạo Quốc hội khóa XV:

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 15/3/1957
Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII

Ông Trần Thanh Mẫn

Phó chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 12/8/1962

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Ông Nguyễn Khắc Định

Phó chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 3/1/1964

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Ông Nguyễn Đức Hải

Phó chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 29/7/1961

Quê quán: Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Ông Trần Quang Phương

Phó chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 6/5/1961

Quê quán: Phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bà Nguyễn Thúy Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội

Năm sinh: 7/12/1963

Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Năm sinh: 23/12/1973

Quê quán: Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII

Ông Nguyễn Phú Cường

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

Năm sinh: 19/6/1967

Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

Ông Bùi Văn Cường

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Năm sinh: 18/6/1965

Quê quán: Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

Ông Vũ Hải Hà

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

Năm sinh: 1/3/1969

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Lê Quang Huy

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Năm sinh: 19/9/1966

Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh

Năm sinh: 4/4/1969

Quê quán: Phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Bà Lê Thị Nga

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

Năm sinh: 20/12/1964
Quê quán: Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục

Năm sinh: 25/11/1972

Quê quán: Xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

Ông Hoàng Thanh Tùng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Năm sinh: 25/12/1966

Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

Năm sinh: 19/4/1962

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bà Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Ban công tác Đại biểu

Năm sinh: 10/2/1967

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

Ông Dương Thanh Bình

Trưởng Ban Dân nguyện

Năm sinh: 8/8/1961

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Tin mới lên