Hồ sơ VNF

Danh sách top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2019

(VNF) - Ngày 18/12, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Danh sách top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2019

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 được phát động từ tháng 10-2019. Trải qua ba vòng bình chọn, công phu, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn được 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó bình chọn được 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất trao Giải thưởng Sao Đỏ 2019.

Doanh nghiệp của 100 doanh nhân trẻ đạt giải năm nay, trong năm 2018 đã tạo ra doanh thu 109.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6.984 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5.691 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 64.560 lao động.

Riêng doanh nghiệp của 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2019, trong năm 2018 đã tạo ra doanh thu 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.572 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.427 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 36.000 lao động.

Quý độc giả click vào đây để xem danh sách top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2019.

Tin mới lên