Tài chính

Đánh thuế 0,1% giá chuyển nhượng từng lần khi giao dịch chứng khoán phái sinh

(VNF) – Bộ Tài chính đã có Công văn 11133/BTC-CST ngày 21/8/2017 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh. Dựa trên công văn này, Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã thông tin cách thức đánh thuế thu nhập cá nhân để nhà đầu tư nắm bắt và thực hiện.

Đánh thuế 0,1% giá chuyển nhượng từng lần khi giao dịch chứng khoán phái sinh

Giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ nộp thuế thu nhập bằng 0,1% giá chuyển nhượng từng lần

Cụ thể, tất cả nhà đầu tư cá nhân có giao dịch chứng khoán phái sinh, bao gồm giao dịch mua, bán và đáo hạn hợp đồng tương lai, đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Với nhà đầu tư là tổ chức, nếu là tổ chức trong nước thì được tính theo thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài được áp dụng với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần khi phát sinh giao dịch mua, bán và đáo hạn hợp đồng tương lai.

Thời điểm các công ty chứng khoán bắt đầu thu thuế từ 10/8/2017- ngày đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Tin mới lên