Học thuật

Đạo luật Quan hệ Lao động quốc gia là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đạo luật Quan hệ Lao động quốc gia (National Labour Reaction Act) là gì?

Đạo luật Quan hệ Lao động quốc gia là gì?

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia là đạo luật điều tiết quan hệ giữa người lao động và giới chủ ở Mỹ, còn gọi là Đạo luật Wagner năm 1935.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (National Labour Relation Act - NLRA) là đạo luật điều tiết quan hệ giữa người lao động và giới chủ ở Mỹ, còn gọi là Đạo luật Wagner năm 1935. Nó chỉ áp dụng cho những công nhân sản xuất hàng hóa trao đổi trên phạm vi toàn nước Mỹ (hay giữa các bang). Nó tạo ra cơ chế để người lao động chọn đại diện của mình trong các cuộc bầu cử của công đoàn, cũng như để Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia thi hành đạo luật Wagner. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, người ta cho rằng công đoàn quá mạnh và năm 1947, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn nhiều điểm sửa đổi trong Đạo luật về Quan hệ Lao động Quốc gia và tập hợp thành Đạo luật Taft-Hartley, một đạo luật được thiết kế để giảm bớt sức mạnh của công đoàn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên