Tài chính

DAP – Vinachem báo lãi 8,2 tỷ đồng trong quý III, lỗ lũy kế giảm còn 498 tỷ đồng

(VNF) – Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (UPCoM: DDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017, trong đó ghi nhận khoản lãi sau thuế 8,2 tỷ đồng.

DAP – Vinachem báo lãi 8,2 tỷ đồng trong quý III, lỗ lũy kế giảm còn 498 tỷ đồng

DAP - Vinachem báo lãi sau 1,5 năm kinh doanh thua lỗ

Cụ thể, doanh thu thuần quý III của DDV đạt 449 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kì năm trước. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 123,7% xuống còn 89,8% nên lợi nhuận gộp quý III/2017 đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 173%.

Trong quý, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của DDV đều giảm giúp lợi nhuận sau thuế đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kì.

Theo giải trình từ DDV, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2017 tăng là do sản lượng và giá bán kì này đều tăng so với kì trước. Cụ thể, sản lượng DAP tiêu thụ quý này là 55.994 tấn, tăng 21.464 tấn so với cùng kì năm trước. Giá bán chưa trừ chiết khấu bình quân quý này là 8,2 triệu đồng/tấn, tăng 465 nghìn đồng/tấn so với cùng kì.

Chi phí tài chính giảm do Công ty chỉ vay tại BIDV – Chi nhánh Đông Hải Phòng (hạn mức cho vay 205 tỷ đồng). Chi phí bán hàng giảm vì giảm được chi phí vận chuyển, bốc xếp do Công ty chủ động hơn trong khâu tiêu thụ và sản xuất.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DDV đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kì. Lợi nhuận gộp đạt 76 tỷ đồng, tăng 142%.

Tuy nhiên, do các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao, lần lượt là 23,8 tỷ đồng, 54,4 tỷ đồng và 34,5 tỷ đồng nên Công ty vẫn lỗ ròng 32,3 tỷ đồng. Mặc dù vậy, so với cùng kì năm trước, khoản lỗ này đã cải thiện rất nhiều (9 tháng năm 2016, Công ty lỗ tới 324 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2017, DDV có 2.049 tỷ đồng tổng tài sản. Tài sản dài hạn là 1.522 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 526 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn của DDV trong kì đều giảm, tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền lại tăng gần 6 lần (từ 18 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của DDV là 1.082 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 99,7%, riêng nợ vay là 382 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của DDV hiện đang là 967 tỷ đồng. Tính đến hết quý III/2017, Công ty vẫn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế 498 tỷ đồng.

Tin mới lên