Tài chính

Đất Xanh lại hoãn ĐHĐCĐ bất thường, tính phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua một số việc quan trọng trong đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Đất Xanh lại hoãn ĐHĐCĐ bất thường, tính phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Đất Xanh lại hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, sắp phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu để tăng vốn.

Cụ thể, Đất Xanh đã thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên mức 6.117,8 tỷ đồng - tương ứng số cổ phiếu sau khi tăng vốn là 611,78 triệu đơn vị - tăng khoảng 2,5 triệu cổ phiếu.

Phía Đất Xanh cho biết số cổ phiếu tăng thêm là do công ty phát hành để hoán đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu (trong đó đối tượng chuyển đổi chưa được công bố).

Ở một diễn biến khác, Đất Xanh cũng vừa thông báo ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và chưa có thời điểm cụ thể. Đồng thời, công ty cũng hủy doanh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ tới.

Lý do được phía Đất Xanh đưa ra là do ban lãnh đạo cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án. Do vậy, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội sẽ được HĐQT bổ sung vào nội dung cuộc họp.

"Việc ngừng tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty", Đất Xanh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐHCĐ bất thường lần này sẽ được Đất Xanh tổ chức vào ngày 5/11 vừa qua song đã bị lùi lại vào ngày 30/11 tới đây.

Nội dung đại hội lần này là để thông qua việc thay đổi nhận diện thương hiệu Tập đoàn cũng như thay đổi và đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 1.255 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của mảng bán căn hộ và đất nền khi chỉ đạt 692 tỷ đồng (giảm 35%) và sự tăng lên của mảng dịch vụ môi giới (đạt 362 tỷ đồng, tăng 73%) cũng như mảng xây dựng (đạt 123 tỷ đồng, tăng 47 lần).

Do giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận gộp quý III giảm 13%, đạt 681 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 316 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu 9 tháng cơ bản giống quý III, mảng bán căn hộ và đất nền suy giảm mạnh (giảm 58%, đạt 2.469 tỷ đồng) trong khi đó, mảng dịch vụ môi giới đi ngang, mảng xây dựng tăng trưởng mạnh (tăng 75%, đạt 327 tỷ đồng) và mảng dịch vụ quản lý, cho thuê, bất động sản đầu tư tăng hơn 2 lần (đạt 196 tỷ đồng).

Sự suy giảm của doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp 9 tháng chỉ đạt 2.511 tỷ đồng, giảm 44%. Biên lợi nhuận gộp đạt 54,6%, suy giảm so với cùng kỳ (57,2%).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, Đất Xanh có tổng tài sản 31.301 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 60%, chỉ còn 1.077 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng mạnh mẽ. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.946 tỷ đồng, tăng 20%; hàng tồn kho đạt 14.108 tỷ đồng, tăng 25% (trong đó, tồn kho bất động sản thành phẩm là 1.616 tỷ đồng, tồn kho bất động sản hàng hóa là 665 tỷ đồng).

Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt tới 27.054 tỷ đồng, chiếm 86% tổng tài sản. Con số này tăng rất mạnh so với đầu năm là 78%, phản ánh chất lượng tài sản của Đất Xanh ngày càng kém đi. Đó là chưa kể công ty còn khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang 713 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2022, nợ phải trả của Đất Xanh là 16.724 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.176 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng.

Tin mới lên