Tài chính

Đất Xanh muốn bán đứt Bất động sản Sài Đồng sau 3 tháng thâu tóm

(VNF) - HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa có quyết định về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng (Sai Dong Land).

Đất Xanh muốn bán đứt Bất động sản Sài Đồng sau 3 tháng thâu tóm

Đất Xanh muốn bán Bất động sản Sài Đồng

HĐQT giao và ủy quyền cho ông Trần Công Luận, Phó tổng giám đốc quyết định các công việc liên quan bao gồm nhưng không hạn chế các công việc: thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, DXG mới chỉ nhận chuyển nhượng cổ phần của Bất động sản Sài Đồng từ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc cách đây 3 tháng và góp thêm vốn để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51%.

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng bắt đầu hoạt động từ năm 2015, có ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Các cổ đông sáng lập của Bất động sản Sài Đồng gồm có Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty TNHH MTC Cơ điện Công trình và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn. 

Tin mới lên