Tài chính

Đất Xanh Services lãi 654 tỷ sau nửa đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ

(VNF) - Kết thúc 6 tháng đầu năm, Đất Xanh Services ghi nhận 654 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi so với cùng giai đoạn năm trước. So với kế hoạch năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành 44% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.

Đất Xanh Services lãi 654 tỷ sau nửa đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ

Đất Xanh Services (DXS) lãi 654 tỷ đồng sau nửa đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II mới công bố, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HNX: DXS) đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do giá vốn tăng nhanh, gần gấp 3 lần cùng kỳ nên lợi nhuận gộp của DXS chỉ tăng 93%, đạt trên 710 tỷ đồng.

Quý này, DXS ghi nhận doanh thu tài chính gần 12 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi chi phí tài chính tăng 33% lên 17,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên lần lượt 186,7 tỷ đồng và 132 tỷ đồng.

Các chi phí vận hành tăng nhanh đã khiến lợi nhuận sau thuế quý II bị ăn mòn còn gần 197 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tiêu này vẫn tăng trưởng gần 90%.

Kết quả lạc quan có được là nhờ trong quý, tình hình triển khai bán hàng tại các công ty trong hệ thống của DXS đều tăng trưởng, chủ yếu từ các dự án đã ký hợp đồng trước đó và nhiều dự án của các hợp đồng mới phát sinh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 654 tỷ đồng, lần lượt tăng 125% và 98% so với cùng giai đoạn năm trước.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu (7.600 tỷ đồng) và 44% kế hoạch lợi nhuận (1.483 tỷ đồng) cả năm.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của DXS đạt gần 14.480 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 2.352 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, cao hơn gấp đôi sau 2 quý; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 18% lên 8.763 tỷ đồng; giá trị hàng tồn kho tăng 20% lên 2.023 tỷ đồng.

Thời điểm lập báo cáo tài chính quý II, nợ phải trả của DXS đứng ở mức 6.950 tỷ đồng, tăng 32% sau nửa đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh 65% lên 1.040 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 10/8, cổ phiếu DXS duy trì ở mức giá tham chiếu 29.200 đồng/đơn vị, thanh khoản đạt 515.000 cổ phiếu.

Tin mới lên