M&A

Đấu giá gần 24% vốn Becamex: Nhà nước dự thu gần 10.000 tỷ

(VNF) - Ngày 1/12 tới, Becamex IDC sẽ tổ chức bán đấu giá 311.207.100 cổ phần, tương đương 23,63% vốn điều lệ của công ty.

Đấu giá gần 24% vốn Becamex: Nhà nước dự thu gần 10.000 tỷ

Nhà nước dự kiến thu về gần 10.000 tỷ đồng từ đợt đấu cổ phần Becamex sắp tới

Theo thông báo từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC), giá khởi điểm mỗi cổ phần cho đợt mở bán sắp tới là 31.000 đồng/cổ phần. Với hơn 1,3 tỷ cổ phần hiện có, công ty Becamex được định giá ít nhất 40.827 tỷ đồng. 

Nếu đấu giá thành công, Nhà nước sẽ thu về ít nhất gần 10.000 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Theo lộ trình thoái vốn, Becamex sẽ tiếp tục bán 329.250.000 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược , tương đương tỷ lệ sở hữu 25%. 4.936.700 cổ phần, tương đương 0,37% vốn điều lệ sẽ được bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp. Nhà nước sẽ nắm giữ 671.670.000 cổ phần, tương đương sở hữu 51%.

Ngày 01/11/2017, các thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc sẽ được công bố. Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến vào lúc 9 giờ ngày 01/12/2017.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO), điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Về chi phí cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, Becamex IDC quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Về cổ đông chiến lược, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược phải đảm bảo các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước tại Becamex IDC theo đúng quy định tại Quyết định 58 và phải hoàn thành trước năm 2020.

Tin mới lên