Đô thị

Đầu tư 1.850 tỷ đồng để Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E tại tỉnh Quảng Nam

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc phối hợp triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Đầu tư 1.850 tỷ đồng để Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E tại tỉnh Quảng Nam

Quốc Lộ 14E thuộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh: C.T

Văn bản này được đưa ra dựa theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 4 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 1585/BQLDA4-QL14E ngày 27/6/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn rà soát phương án hướng tuyến và các nội dung liên quan đến dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam để phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 4 trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư. 

Về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, các Sở và đơn vị liên quan  khẩn trương thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1415/SNN&PTNT-CCKL ngày 24/6/2022. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp lần 9 xem xét, quyết định. 

Cùng với đó, UBND huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 để triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh; trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đồng thời, báo cáo Ban Ban Chỉ đạo về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đưa dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam vào diện theo dõi để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành. 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 4 chủ động phối hợp, làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 đảm bảo tiến độ.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E có điểm đầu tại Km15+270 tại vị trí giao cắt với đường sắt Bắc-Nam, tỉnh Quảng Nam; điểm cuối tại km89+700 tại nút giao Quốc lộ 14E với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (ngã ba Làng Hồi), tỉnh Quảng Nam. Tổng chiều dài tuyến khoảng hơn 74km.

Đây là dự án thuộc nhóm B, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư cho dự án là 1.850 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tin mới lên