Học thuật

Đầu tư nước ngoài ròng là gì? Công thức của đầu tư nước ngoài ròng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đầu tư nước ngoài ròng là gì? Công thức của đầu tư nước ngoài ròng (NFI).

Đầu tư nước ngoài ròng là gì? Công thức của đầu tư nước ngoài ròng

Đầu tư nước ngoài ròng (net foreign investment) là khái niệm dùng để chỉ mức chênh lệch giữa đầu tư của cư dân trong nước ra nước ngoài.

Đầu tư nước ngoài ròng là gì?

Đầu tư nước ngoài ròng (net foreign investment) là khái niệm dùng để chỉ mức chênh lệch giữa đầu tư của cư dân trong nước ra nước ngoài (tổng giá trị tài sản nước ngoài mà họ nắm giữ) và đầu tư của cư dân nước ngoài vào nền kinh tế trong nước (bằng tổng giá trị tài sản bằng đồng tiền trong nước mà họ nắm giữ).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Công thức của đầu tư nước ngoài ròng (NFI)

Trong trạng thái cân bằng, đầu tư nước ngoài ròng (NFI) phải bằng với xuất khẩu ròng (NX) là giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu.

Điều này phải đúng vì hai nước có thể giao dịch bằng một trong hai (A) tài sản hoặc (b) hàng hóa. Ví dụ: giả sử rằng quốc gia A tặng số chuối trị giá 20 đô la cho quốc gia B. Loại tiền mà quốc gia B sử dụng để thanh toán cho quốc gia A được coi là tài sản, vì nó có thể được sử dụng để mua trái phiếu. Do đó, chúng ta có điều kiện:

NX = NFI

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng điều này để phát triển mối quan hệ với Tiết kiệm (S), bằng cách nhớ lại rằng:

Y - T - C = Tiết kiệm khu vực tư nhân và

T - G = Tiết kiệm khu vực công

(Y - T - C) + (T - G) = Y - C - G = Tổng số tiền tiết kiệm

Để có hiểu rõ hơn, hãy xem lại Cách tính toán khoản tiết kiệm quốc gia.

Bây giờ nếu chúng ta sắp xếp lại thu nhập quốc gia:

Y = C + I + G + NX

như sau:

Y - C - G = I + NX

và thay thế NX bằng NFI, chúng tôi nhận được:

S = I + NFI (từ S = Y - C - G)

Tin mới lên