Tài chính

Dầu Tường An: Mục tiêu 2018 doanh thu thuần 5.100 tỷ, lãi trước thuế 250 tỷ, cổ tức 24%

(VNF) – Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 16/4 tới.

Dầu Tường An: Mục tiêu 2018 doanh thu thuần 5.100 tỷ, lãi trước thuế 250 tỷ, cổ tức 24%

Dầu Tường An đặt mục tiêu lãi trước thuế 250 tỷ đồng trong năm 2018

Theo tài liệu, năm 2017, TAC đạt lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng, tăng 97,6% so với cùng kỳ và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế ccủa TAC đạt 132,75 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty trình dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 24% bằng tiền mặt (2.400 đồng/cổ phần, tương đương 81,3 tỷ đồng).

Kế hoạch năm 2018, TAC đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 250 tỷ đồng, tăng trưởng 51%. Công ty phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 24%.

Một trong những nội dung dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua là việc giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên. Theo đó, ngày 5/10/2017 công ty đã phát hành hơn 1,61 triệu cổ phiếu ESOP với thời gian hạn chế chuyển nhượng 12 tháng.

Tuy nhiên, nhằm ghi nhận tinh thần nỗ lực làm việc và gắn bó của nhân viên, tạo nguồn thu hút nhân tài và động lực để nhân viên tiếp tục cống hiến, HĐQT quyết trình đại hội chấp thuận cho giải tỏa hạn chế chuyển nhượng trước thời hạn số cổ phiếu ESOP nêu trên.  

Tin mới lên