Tài chính

Dầu Tường An sẽ sáp nhập vào Kido, chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 75%

Sáng 12/6, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020.

Dầu Tường An sẽ sáp nhập vào Kido, chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 75%

Công ty dầu ăn Tường An sẽ sáp nhập với Kido

Vấn đề quan tâm nhất của cổ đông TAC hiện nay là phương án sáp nhập vào công ty mẹ - Tập đoàn Kido sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, tại ĐHCĐ thường niên 2020, Công ty dầu Tường An chỉ mới thông báo chủ trương về việc sáp nhập vào Tập đoàn Kido.

Do hiện nay Vocarimiex (VOC) - cổ đông có vốn nhà nước, vẫn đang nắm 26,55% cổ phần tại Tường An nên nội dung sáp nhập chưa thể đưa ra xin ý kiến cổ đông tại đại hội lần này. Vì vậy phương án sáp nhập chi tiết sẽ được thảo luận tại ĐHCĐ bất thường dự kiến diễn ra trong quý III/2020.

Theo ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, tập đoàn đã mời 2 công ty để thẩm định giá doanh nghiệp và giá cổ phiếu trên thị trường khi thực hiện sáp nhập Công ty KidoFoods. Tuy nhiên, sau khi KidoFoods sáp nhập xong thì giá của Kido hay cổ phiếu trên sàn cũng thay đổi.

Do đó, khi tiến hành ĐHCĐ bất thường để thảo luận chi tiết về phương án sáp nhập dầu Tường An, công ty tư vấn thẩm định và công ty chứng khoán sẽ trình bày cụ thể về cách thẩm định cũng như tính toán tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu phù hợp. Hiện giờ Tường An chỉ có ngành dầu và điều này chưa hấp dẫn để thu hút dòng vốn đầu tư từ các quỹ nước ngoài khiến thanh khoản và giá cổ phiếu chưa được tốt. Sau khi sáp nhập vào Kido thì công ty không chỉ có mỗi ngành dầu ăn mà còn có nhiều ngành như nước, thực phẩm... thì giá trị sẽ gia tăng.

Trước khi thực hiện sáp nhập về Kido, các cổ đông của Tường An sẽ được chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 75% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 7.500 đồng.

Kết thúc năm 2019, dầu Tường An đạt doanh thu thuần 4.142 tỷ đồng, tăng 7,48% so với kế hoạch nhưng giảm nhẹ so với năm 2018. Dù vậy với chiến lược tập trung vào phân khúc có lợi nhuận cao, tỷ suất lợi nhuận của Tường An đã có sự cải thiện rõ nét và lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, cổ tức năm 2019 cũng được chia ở mức 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu và sẽ thực hiện chi trả vào ngày 29/6. Các cổ đông cũng thông qua kế hoạch năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 193 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức cũng là 20%.

Tin mới lên