Tài chính

'Đè bẹp' đối thủ, Petrolimex báo doanh thu tăng 25% lên gần 200.000 tỷ đồng

(VNF) - Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Petrolimex là rất ấn tượng, cao hơn nhiều so với tăng trưởng chung của ngành, cho thấy "ông trùm xăng dầu" này tiếp tục dùng vị thế thống trị của mình "đè bẹp" các đối thủ. Đối thủ lớn nhất của Petrolimex là PVOIL năm 2018 đã ghi nhận kết quả kinh doanh chật vật và đặt kế hoạch năm 2019 rất dè dặt.

'Đè bẹp' đối thủ, Petrolimex báo doanh thu tăng 25% lên gần 200.000 tỷ đồng

'Đè bẹp' đối thủ, Petrolimex báo doanh thu tăng 25% lên gần 200.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố, doanh thu thuần năm 2018 của "ông trùm xăng dầu" này lên đến 191.932 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu trên là rất ấn tượng, cao hơn nhiều so với tăng trưởng chung của ngành, cho thấy Petrolimex tiếp tục dùng vị thế thống trị của mình "đè bẹp" các đối thủ. Đối thủ lớn nhất của Petrolimex là PVOIL năm 2018 đã ghi nhận kết quả kinh doanh chật vật.

Cụ thể, năm 2018, PVOIL đạt doanh thu khoảng 57.100 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý IV/2017 của PVOIL khá đặc biệt khi không đưa ra so sánh với năm 2017 nhưng theo tính toán của Công ty Chứng khoán SSI, mức doanh thu trên đã giảm 5%. Bản thân lãnh đạo PVOIL cũng nhận thấy sự khó khăn khi đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 chỉ ở mức 49.000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2018.

Trở lại với Petrolimex, sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp năm vừa qua của Petrolimex đạt 13.883 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Trong năm, tập đoàn này cũng ghi nhận 1.005 tỷ đồng doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá), tăng 27%. Cùng với đó là 648 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng tới 42%.

Về chi phí, chi phí tài chính ở mức 1.506 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá), tăng 91%; chi phí bán hàng ở mức 8.527 tỷ đồng, tăng 16,5%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 575 tỷ đồng, giảm 30%.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Petrolimex đạt 5.093 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Petrolimex đạt 56.376 tỷ đồng, giảm 8,7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của tập đoàn này tập trung ở tài sản cố định với 15.258 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 10.226 tỷ đồng, hàng tồn kho với 10.296 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 7.477 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 23.186 tỷ đồng, giảm 0,8% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 33.189 tỷ đồng, giảm 13,5%.

Tin mới lên