Tiêu điểm

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Nguyễn Xuân Đông

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra từ 2 - 4/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả thực hiện Kết luận giám sát của cơ quan này đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã nghiêm túc chấp hành và tích cực thực hiện các yêu cầu nêu tại Kết luận giám sát; chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; tiến hành kiểm tra, kết luận vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm, xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Xuân Đông, cựu phó bí thư Tỉnh ủy, cựu bí thư Ban cán sự đảng, cựu chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ ra trong Kết luận giám sát.

Ngoài nội dung trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tin mới lên