Bất động sản

Đề nghị báo cáo Thủ tướng chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân – Hà Tĩnh

(VNF) - Khu đô thị mới Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dự kiến được nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân, với diện tích tự nhiên 222,45 km2, dân số hiện trạng 104.000 người, tương đương quy mô dân số đô thị loại III (>100.000 người)…

Đề nghị báo cáo Thủ tướng chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Một góc huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa nhận được văn bản đề của UBND huyện Nghi Xuân về việc đề nghị báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ về chủ trương lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân.

Sau khi xem xét nội dung văn bản nêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, tham mưu đề xuất phương án xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/8/2022.

Trước đó, ngày 14/7/2022, UBND huyện Nghi Xuân phát đi Công văn số 1297/UBND-KTHT gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân.

Theo đó, thực hiện Văn bản 1598/UBND-XD ngày 25/3/2022 UBND tỉnh về lập quy hoạch xây dựng tại huyện Nghi Xuân, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy mô lập quy hoạch chung được nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân, với diện tích tự nhiên 222,45 km2 , dân số hiện trạng 104.000 người, tương đương quy mô dân số đô thị loại III (>100.000 người).

UBND huyện Nghi Xuân cho biết, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Điều 44 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 quy định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên….

Do đó, để có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân, UBND huyện Nghi Xuân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghi Xuân là một huyện ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích khoảng 218 km², dân số hơn 99.657  người. Phía tây nam giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía nam giáp huyện Can Lộc và huyện Lộc Hà, phía bắc giáp Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), phía tây bắc giáp huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh, phía đông giáp biển Đông. Huyện cách thủ đô Hà Nội 310 km về phía nam.

Thông tin với VietnamFinance, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân cho biết, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của vị trí địa lý và những điều kiện thuận lợi do thiên nhiên ban tặng, trong thời gian qua huyện chú trọng phát triển 3 vùng kinh tế gắn với thế mạnh của mỗi địa phương.

“Ưu tiên hàng đầu của huyện trong chiến lược phát triển kinh tế đó là tận dụng tối đa lợi thế cửa ngõ phía Bắc của Hà Tĩnh và vùng phụ cận TP Vinh (Nghệ An) để tăng trưởng tỷ trọng lĩnh vực TM-DV-DL trong cơ cấu kinh tế địa phương. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Lách và tiến hành quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, kinh doanh tại đây, huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục điều chỉnh các quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam bờ sông Lam, quy hoạch chi tiết khu đô thị 119 ha tại thị trấn Xuân An gắn với việc điều chỉnh và mở rộng các khu du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn nhằm hiện thực hóa mục đích xây dựng đô thị vệ tinh làm đầu mối liên kết giữa các khu vực phát triển kinh tế năng động trong và ngoài tỉnh với các địa danh văn hóa, lịch sử, du lịch, các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn…”, lãnh đạo UBND huyện cho biết.

Tin mới lên