Đô thị

Đề xuất 11 dự án cao tốc mới để khép kín toàn tuyến Bắc - Nam từ Hà Nội đến TP. HCM

Tiếp theo 11 dự án cao tốc thành phần đang triển khai trên tuyến Bắc - Nam, Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất triển khai tiếp 11 dự án cao tốc khác trên tuyến này với chiều dài khoảng 820km, tổng mức đầu tư hơn 105.000 tỷ đồng.

Đề xuất 11 dự án cao tốc mới để khép kín toàn tuyến Bắc - Nam từ Hà Nội đến TP. HCM

Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất triển khai tiếp 11 dự án cao tốc.

Danh mục 11 dự án mới này nằm trong dự thảo danh mục các dự án nhóm A dự kiến chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề xuất, Ban quản lý dự án Thăng Long được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của 2 dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 34km, tổng mức đầu tư 4.549 tỷ đồng và cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 53,4km, tổng mức đầu tư 5.162 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án 6 được giao 2 dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 54km, tổng mức đầu tư 9.554 tỷ đồng và cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 60km, tổng mức đầu tư 8.758 tỷ đồng. 

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao 2 dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 55km, tổng mức đầu tư 11.306 tỷ đồng và cao tốc Cam Lộ - La Sơn giai đoạn hoàn chỉnh dài 98 km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án 2 được giao 2 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 92 km, tổng mức đầu tư 14.649 tỷ đồng và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 78km, tổng mức đầu tư 12.420 tỷ đồng. 

Ban quản lý dự án 85 được giao 2 dự án cao tốc Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 100km, tổng mức đầu tư 15.923 tỷ đồng và cao  tốc  Tuy Hòa - Vân Phong dài 44km, tổng mức đầu tư 7.006 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án 7 được giao dự án Vân Phong - Nha Trang dài 76,6km, tổng mức đầu tư 12.205 tỷ đồng.

Nếu 11 dự án cao tốc mới này được Chính phủ trình Quốc hội khóa tới thông qua chủ trương và đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kết hợp với 11 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 đang triển khai, cao tốc Bắc - Nam sẽ được kết nối khép kín toàn tuyến từ Hà Nội đến TP. HCM.

11 dự án cao tốc thành phần Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 đang triển khai được Quốc hội thông qua chủ trương ngày 22/11/2017, có chiều dài 654km, tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Tin mới lên