Đô thị

Đề xuất 5 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Buôn Ma Thuột

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đề xuất 5 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Buôn Ma Thuột

Đề xuất 5 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bình Định

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tạo điều kiện cho thành phố Buôn Ma Thuột phát triển, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 với các nhóm giải pháp, chính sách phân cấp mạnh hơn cho Thành phố và cho phép Thành phố thực hiện thí điểm một số cơ chế mới đối với những vấn đề mà thực tiễn Thành phố đặt ra. 

Qua đó, Buôn Ma Thuột đã đạt được một số mục tiêu đề ra và có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vai trò đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên với mức tăng trưởng tương đối nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách tăng khá dẫn đến sự gia tăng của quy mô nền kinh tế… 

Tuy nhiên, TP. Buôn Ma Thuột vẫn chưa thực sự đóng vai trò là đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của vùng Tây Nguyên; chưa thực sự trở thành một cực tăng trưởng với những tác động lan tỏa tích cực tới các tỉnh khác trong Vùng xét trên các khía cạnh.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách; mức độ đạt được các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh; tốc độ xây dựng các khu đô thị mới, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; sự kết nối với các tỉnh khác trong địa bàn Tây Nguyên và quốc tế cũng như tác động lan tỏa đối với Vùng của lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục và thể thao…

Để đưa TP. Buôn Mê Thuột về đúng giá trị của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định thí điểm 5 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực.

Theo đó 5 chính sách tập trung chủ yếu vào Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (2 chính sách); Ưu đãi thu hút đầu tư (1 chính sách); Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch (1 chính sách); Ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt (1 chính sách). 

Cụ thể, chính sách về mức dư nợ vay của tỉnh Đắk Lắk; về định mức phân bổ chi thường xuyên; về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; về quản lý quy hoạch; về ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

Riêng về chính sách đầu tư, hiện nay Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công đã đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương như phân cấp cho Hội đồng nhân dân, UBND các cấp quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư các dự án lên đến quy mô nhóm A, bao gồm cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Chính vì vậy, toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các địa phương là do hội đồng nhân dân địa phương quyết định phương án phân bổ cụ thể; tổ chức thu hút vốn FDI và vốn đầu tư tư nhân là do địa phương hoàn toàn chủ động và quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kế hoạch này hiện đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin mới lên