Ngân hàng

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

(VNF) - Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng phát sinh một số vướng mắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng để thay thế nghị định này.

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Nghị định số 141 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý về mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng cũng như là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, cấp giấy phép thành lập và hoạt động. 

Tuy nhiên, sau gần 12 năm áp dụng kể từ ngày có hiệu lực thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011), Nghị định số 141 phát sinh một số vướng mắc.

Đơn cử, về vướng mắc về pháp lý, theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, “Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”. 

Theo đó, Chính phủ phải ban hành Nghị định quy định về mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để làm cơ sở pháp lý cho việc cấp Giấy phép cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Về vướng mặc liên quan đến mức vốn pháp định đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP) quy định về mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng. 

Nghị định này được ban hành trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, do đó các loại hình tổ chức tín dụng quy định tại Nghị định số 141 không còn phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Cụ thể, tổ chức tài chính quy mô nhỏ, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng đầu tư không còn được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010. 

Nghị định số 10 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141 tuy đã được xây dựng trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 nhưng chưa bổ sung nội dung vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô (loại hình được xem là tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010). Mặt khác, lộ trình quy định vốn pháp định (2005, 2010 và 2011) tại Nghị định số 141 và Nghị định số 10 đã qua từ lâu.  

Xuất phát từ những vướng mắc này, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc ban hành Nghị định quy định về mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thay thế quy định về mức vốn pháp định tại Nghị định số 141 là yêu cầu cần thiết.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất Danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam như sau:

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên