Bất động sản

Đề xuất nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn 1.098 tỷ đồng

(VNF) - Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đề xuất nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn 1.098 tỷ đồng

Nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn 1.098 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.098 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.

Phạm vi thực hiện dự án thuộc khu đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt  Bắc Nam, có điểm đầu tại ga Nha Trang (Km1314+930), điểm cuối tại ga Sài Gòn (Km1726+200), với tổng chiều dài khoảng 411km.

Cụ thể, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp 5 cầu yếu trên tuyến; cải tạo và nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) của 9 đoạn đã bị xuống cấp, tổng chiều dài hơn 87km.

Đồng thời, dự án sẽ sửa chữa, nâng cấp nhà ga Sóng Thần (ga hàng); xây dựng mới nhà ga, kết hợp cải tạo đường ga và công trình đồng bộ của ga Dĩ An.

Cùng với dự án này, Ban Quản lý dự án đường sắt cũng đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án “Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM” với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng; “Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM” với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng.

Cả 2 dự án này sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Tin mới lên