Tài chính

Đề xuất tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đang được đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2021 để hỗ trợ các hãng hàng không.

Đề xuất tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Đề xuất tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; VCCI để lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Theo Bộ Tài chính, ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế biểu thuế BVMT.

Cụ thể, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ quay lại mốc 3.000 đồng/lít kể từ ngày 1/1/2021.

Bộ Tài chính cho rằng, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở Việt Nam, nhưng tình hình dịch tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã dự thảo hồ sơ dự án nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 979/2018/UBTVQH14 đến hết ngày 31/12/2021 nhằm tiếp tục góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành vận tải hàng không.

Bộ Tài chính tính toán, mức giảm 900 đồng/lít nhiên liệu bay áp dụng từ 1/8/2020 đến ngày 31/12/2020 cũng giúp các hãng hàng không tiết kiệm được khoảng 360 – 400 tỷ đồng, tương ứng với 72 – 80 tỷ đồng/tháng. Tuy không nhiều nhưng đây cũng là giải pháp mà nhà nước hỗ trợ các hãng hàng không từng bước phục hồi, vượt qua những tác động của dịch Covid-19.

Tin mới lên