M&A

DEG chi gần 650 tỷ đồng mua 21,6 triệu cổ phiếu SBT

(VNF) - Quỹ đầu tư DEG thuộc Tập đoàn KFW của Đức vừa công bố chi gần 650 tỷ đồng để mua vào 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE:SBT).

DEG chi gần 650 tỷ đồng mua 21,6 triệu cổ phiếu SBT

DEG chi gần 650 tỷ đồng mua 21,6 triệu cổ phiếu SBT

Giao dịch được công bố tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa DEG và SBT vừa được tổ chức hôm nay (30/9). Theo thỏa thuận hợp tác, DEG sẽ trở thành một trong những cổ đông chiến lược của SBT, nắm giữ 3,55% cổ phần SBT sau phát hành.

Thời gian ưu đãi cổ tức kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa SBT và DEG. 

21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành.

Giá chuyển đổi sẽ do SBT và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu. Lô cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành.

Sau khi DEG giải ngân, vốn điều lệ của SBT sẽ đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được SBT sử dụng để đầu tư chiến lược vào TTC Attapeu nhằm cơ giới hoá và mở rộng sản xuất đường hữu cơ (đường organic). TTC Attapeu là mảng kinh doanh mía đường của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào đã đựơc SBT mua lại năm 2017.

Tin mới lên