Tiêu điểm

Đến lượt ngành giáo dục muốn đổi khái niệm ‘học phí’ thành ‘giá dịch vụ đào tạo’

(VNF) – Trình bày trước Quốc hội sáng nay (30/5) về các nội dung sửa đổi Luật Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đổi cụm từ “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”.

Đến lượt ngành giáo dục muốn đổi khái niệm ‘học phí’ thành ‘giá dịch vụ đào tạo’

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Theo ông Nhạ, tên gọi "giá dịch vụ đào tạo" được đề xuất trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác...

Đối với các dịch vụ do nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước thì cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Một nội dung đáng chú ý khác của dự thảo luật là thời gian đào tạo đại học và sau đại học được rút ngắn. Theo đề xuất, thời gian đào tạo đối với bậc đại học sẽ từ 3-5 năm học tập trung liên tục tùy theo ngành đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (so với quy định hiện hành là 4-6 năm).

Đối với những người tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, thời gian học tập do cơ sở đào tạo quyết định căn cứ vào kết quả học tập đã tích lũy được công nhận.

Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện 1 - 2 hai năm học tập trung liên tục đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học.

Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện 3 - 4 năm học tập trung liên tục đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ...

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thị Thanh Bình cho hay các đại biểu tán thành việc rút ngắn thời gian học. Tuy nhiên, về "giá dịch vụ đào tạo", các đại biểu không nhất trí việc thay đổi thuật ngữ như thể hiện trong dự thảo luật sửa đổi.

Tin mới lên