Tài chính

DGC: Lãi 9 tháng đạt hơn 1.113 tỷ đồng, tăng trưởng 58% và vượt kế hoạch cả năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) cho biết việc sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp không bị ngừng trong đại dịch Covid-19, giúp doanh thu và lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

DGC: Lãi 9 tháng đạt hơn 1.113 tỷ đồng, tăng trưởng 58% và vượt kế hoạch cả năm

DGC: Lãi 9 tháng đạt hơn 1.113 tỷ đồng, tăng 58% và vượt kế hoạch cả năm

Doanh thu thuần quý III của DGC đạt 2.106, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ tăng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón. Giá vốn chỉ tăng ở mức 22%, giúp biên lãi gộp của DGC được cải thiện lên mức hơn 30%, trong khi cùng kỳ là gần 23%.

Lợi nhuận gộp quý III đạt hơn 640 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh ở mức hơn 79%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu quý III tăng 23% trong khi chi phí giảm 44% giúp DGC ghi nhận một khoản lợi nhuận tài chính gần 30 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Trừ đi các loại chi phí, DGC báo lãi sau thuế quý III đạt hơn 488 tỷ đồng, gấp đôi mức thực hiện quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DGC lần lượt đạt 6.094 tỷ đồng và 1.113 tỷ đồng, tương ứng tăng 31% và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình, kết quả đạt được trong 9 tháng của tập đoàn là nhờ việc sản xuất và tiêu thụ trong bị ngưng trong đại dịch Covid-19. Cùng với đó, tập đoàn cũng đã đổi mới công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly và phân bón để tiết giảm chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào, qua đó giá thành sản phẩm giảm và lãi gộp tăng.

Quy mô tài sản của DGC tính đến cuối quý III đạt hơn 6.802 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp rưỡi lên hơn 2.351 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng hơn 17% lên 743 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm hơn 7% về giá trị hơn 1.675 tỷ đồng. Nợ vay của DGC cũng giảm hơn 24% so với thời điểm đầu năm còn 869 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tăng hơn 1.000 tỷ đồng chủ yếu do tăng vốn chủ hữu và tăng lợi nhuận chưa phân phối.

Năm 2021, DGC lên kế hoạch doanh thu hợp nhất dạt 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 1.100 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, tập đoàn đã hoàn thành 81% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Trong một diễn biến mới đây, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) mới đây đã công bố phương án thoái toàn bộ vốn tại DGC. Cụ thể, Vinachem dự kiến chuyển nhượng hơn 15,1 triệu cổ phiếu DGC (8,85% vốn) theo phương thức giao dịch khớp lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) trong quý IV/2021 – quý I/2022.

Giá khởi điểm được công bố là 152.100 đồng/cổ phiếu, tương đương cả lô là hơn 2.300 tỷ đồng. 

Cổ phiếu DGC mở cửa phiên 20/10/2021 ở mức giá 153.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 26.200 tỷ đồng.

Tin mới lên