Ngân hàng

ĐHCĐ MB: Dự kiến chi trả cổ tức tối đa 15%

(VNF) - Báo cáo tại đại hội, ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2019, MB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó.

ĐHCĐ MB: Dự kiến chi trả cổ tức tối đa 15%

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB.

Ngày 24/6/2020, Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 10.036 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng được kiểm soát dưới 1%.

MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 10%, tức là duy trì ở mức 90% kết quả đạt được năm 2019. Ngân hàng dự kiến mức chi trả cổ tức cho kết quả tài chính năm 2020 tối đa 15%.

Tại ĐHCĐ thường niên 2020 của MB, phương án tăng vốn điều lệ từ mức 24.370 tỷ đồng lên mức 27.987 tỷ đồng (tăng thêm 3.617 tỷ đồng) đã được thông qua. Theo đó phương án được thực hiện bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB, dự kiến diễn ra trong quý III đến quý IV/2020.

Đồng thời, đại hội cũng thông qua phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện từ quý IV/2020 đến hết quý I/2021.

Tại đại hội, các cổ đông bỏ phiếu nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên là bà Nguyễn Thị An Bình vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, nâng tổng số lượng thành viên của Ban kiểm soát lên 5 thành viên.

Theo đó, bà An Bình sẽ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MB và nhận nhiệm vụ mới theo nghị quyết của ĐHĐCĐ kể từ ngày 24/06/2020.

Cùng ngày, HĐQT MB cũng thông báo thêm về các thay đổi khác trong nhân sự.

Cụ thể, bà Nguyễn Minh Châu - thành viên cao cấp Ban Điều hành được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ. Ông Uông Đông Hưng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MB để nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC).

Trước đó, MB cũng đã cử nhân sự cấp cao của mình tham gia ứng cử các vị trí thành viên HĐQT/thành viên Hội đồng thành viên tại các công ty thành viên.

Kết quả, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT MB đã được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), Ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc MB giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC), ông Lê Viết Hải - thành Viên HĐQT MB giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

 

Tin mới lên