Tài chính

ĐHCĐ Transimex (TMS): Mục tiêu lợi nhuận 2022 gần 500 tỷ, thoái vốn tại Nippon Express Việt Nam

(VNF) - Sáng 28/4, Công ty Cổ phần Transimex (HoSE: TMS) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

ĐHCĐ Transimex (TMS): Mục tiêu lợi nhuận 2022 gần 500 tỷ, thoái vốn tại Nippon Express Việt Nam

ĐHCĐ Transimex (TMS): Mục tiêu lợi nhuận 2022 gần 500 tỷ, tiến hành thoái vốn tại Nippon Express Việt Nam.

Theo thông tin công bố tại đại hội, kết thúc năm 2021, Transimex ghi nhận tổng doanh thu tăng 87% lên 6.381 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 97% lên 696 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 192% kế hoạch doanh thu và 172% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2021, công ty đã hoàn tất chuyển nhượng thêm 131.280 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, qua đó nâng tỷ lệ biểu quyết lên 50,08%; mua thêm 15,6 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Mipec, chiếm tỷ lệ lợi ích thông qua trực tiếp và gián tiếp là 35,86%; mua 2,16 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Trong năm 2022, Transimex đặt kế hoạch doanh thu 3.455,21 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 497,84 tỷ đồng, lần lượt bằng 54,1% và 71,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm của Transimex trong năm tài chính 2022 là tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của công ty.

Cùng đó, triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và các công ty con.

Trong năm 2022, công ty cũng sẽ cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc, kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).

Được biết, tính tới 31/12/2021, Transimex đang sở hữu 50% vốn điều lệ, tương ứng 683,6 tỷ đồng tại Nippon Express, đây là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết lớn nhất của công ty.

Xét về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2021 công ty thông qua kế hoạch cổ tức 15% bằng cổ phiếu. Ngoài ra, công ty còn thông qua phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng tỷ lệ phát hành thêm dự kiến là 30%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Năm 2022, công ty dự kiến tăng mức chia cổ tức lên 20% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Ngoài ra, Transimex tiếp tục thông qua việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 2 năm với giá chuyển đổi bằng 80% giá trị sổ sách nhưng không cao hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty thực hiện miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Masafumi Inoue từ ngày 28/4. Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Toshiyuki Matsuda vào thành viên HĐQT. Được biết, ông Toshiyuki Matsuda sinh năm 1978, quốc tịch Nhật Bản.

Tin mới lên