Tài chính

ĐHCĐ Vicostone: Thông qua mục tiêu doanh thu tăng 18%, lợi nhuận tăng 15%

(VNF) - Năm 2022, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 8.367 tỷ đồng và 2.413 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18,34% và 15,06% so với năm 2021.

ĐHCĐ Vicostone: Thông qua mục tiêu doanh thu tăng 18%, lợi nhuận tăng 15%

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone

Sáng 28/4/2022, Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội.

Với sự tham gia họp trực tuyến các cổ đông đại diện cho hơn 142 triệu cổ phần, chiếm 89,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn bộ các tờ trình và kế hoạch của HĐQT đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành.

Theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young, năm 2021, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 7.070 tỷ đồng và 2.097 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,92% và 25,75% so với năm 2020, qua đó hoàn thành gần 105% và 110% chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua. Bên cạnh đó, tổng tài sản của Vicostone tính đến hết năm 2021 đạt 6.892,91 tỷ đồng, tăng 13,83% so với năm 2020, vốn chủ sở hữu đạt 4.874,20 tỷ đồng, tăng 26,35% so với cùng kỳ, chỉ số ROA đạt 26%, ROE đạt 36%, duy trì ổn định ở mức cao.

Theo đại diện Vicostone, năm 2021, Công ty gặp nhiều thách thức do việc giãn cách nghiêm ngặt, vận tải hàng hóa toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Thị trường xuất khẩu tiếp tục là thị trường mang lại doanh thu chính cho Vicostone, trong đó các thị trường trọng điểm bao gồm Bắc Mỹ và châu Âu.

Tại thị trường Bắc Mỹ, với sự hỗ trợ từ Công ty mẹ (Tập đoàn Phenikaa), Công ty đã phát triển thành công hệ thống bán hàng gián tiếp thông qua các đối tác phân phối lớn, đồng thời đầu tư vào hệ thống phân phối trực tiếp thương hiệu VICOSTONE®. Năm 2021, doanh thu xuất khẩu của Công ty tăng trưởng 38,4%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, trong đó: thị trường Canada ghi nhận mức tăng trưởng xấp xỉ 150% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất từ khi sản phẩm VICOSTONE® hiện diện tại đây; thị trường khu vực châu Âu tăng trưởng 28% so với năm 2020; thị trường châu Á, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Theo đó, Vicostone chi trả cổ tức 40%, đây là năm thứ 7 liên tiếp Vicostone chi trả cổ tức trên 40% hàng năm bằng tiền mặt và cổ phiếu quỹ

Năm 2022, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 8.367 tỷ đồng và 2.413 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18,34% và 15,06% so với năm 2021.

Ngoài chuỗi cung ứng đầu vào về cơ bản đã được chủ động, Vicostone sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Cùng với Tập đoàn Phenikaa củng cố hệ thống hạ tầng phân phối ở các thị trường trọng điểm; tiếp tục chú trọng, đầu tư vào hoạt động kinh doanh lõi, nhằm duy trì vị thế Top 3 nhà sản xuất đá thạch anh toàn cầu, gia tăng lợi thế cạnh tranh; xây dựng kế hoạch tối ưu hóa, kiểm soát chi phí sản xuất, vận hành, đặc biệt các chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng nhằm hạn chế tác động của lạm phát đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, phát triển thị trường mới bên cạnh tiếp tục gia tăng sức mạnh tại các thị trường trọng điểm cũng như đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học công nghệ trong sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm cao cấp, có tính đổi mới, độc đáo và nghệ thuật; thúc đẩy hoạt động bán hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cao cấp, chính sách bán hàng linh hoạt...

Từ khoá: Vicostone, ĐHCĐ Vicostone,
Tin mới lên