Ngân hàng

ĐHCĐ Vietbank 2022: Mục tiêu tổng tài sản đạt trên 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 26/4/2022, Vietbank tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô tổng tài sản trên 130.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

ĐHCĐ Vietbank 2022: Mục tiêu tổng tài sản đạt trên 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng

ĐHCĐ Vietbank 2022: Mục tiêu tổng tài sản đạt trên 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng

Năm 2021, Vietbank đạt được mức tăng trưởng và phát triển ổn định, cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đặt ra như: lợi nhuận trước thuế đạt 640 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2020; tổng tài sản đạt 103.377 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2020; tổng huy động đạt 74.398 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 56.678 tỷ đồng, hoàn thành 94,5% kế hoạch năm 2021.

Vietbank kiểm soát nợ quá hạn ở mức 2,25% tổng dư nợ và các hệ số an toàn hoạt động được bảo đảm.

Năm 2022, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2021; tổng tài sản đạt trên mức 130.000 tỷ đồng và nằm trong nhóm 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản cả về chất và lượng, kiểm soát nợ quá hạn (nợ từ nhóm 2-5) dưới mức 3,5% tổng dư nợ theo quy định.

Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ, Vietbank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 21%. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ đạt 5.779 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn toàn trong hoạt động sinh lời cho hoạt động kinh doanh Vietbank.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Vietbank sẽ tập trung tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng bán lẻ, giảm sử dụng vốn vào các ngành nghề nhiều rủi ro… Ngân hàng cũng cho biết sẽ tăng cường trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng bằng việc triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, đa tiện ích trên nền tảng công nghệ số, kết hợp số hoá quy trình, cải tiến các chính sách, cơ chế chăm sóc khách hàng.

Tại đại hội, ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT Vietbank chia sẻ: “Tôi tin tưởng, với sự kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua, đồng thời với sự triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm, tập thể Vietbank sẽ tiếp tục vững bước vượt qua những khó khăn thử thách hiện tại, tiếp tục bứt phá để đạt được những mục tiêu năm 2022, góp phần thực thi thành công chiến lược giai đoạn 2022-2025: Thay đổi để phát triển.”

Các cổ đông của Vietbank đã thông qua các nội dung như: kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2021; phương án tăng vốn điều lệ năm 2022; báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn, thực hiện mua cổ phiếu quỹ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2020; báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 và các vấn đề khác.

Tin mới lên