Ngân hàng

ĐHCĐ Vietbank: Mục tiêu lợi nhuận 613 tỷ, vốn điều lệ trên 4.800 tỷ đồng

(VNF) - Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã diễn ra sáng 25/5 tại TP. HCM với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua, trong đó có mục tiêu lợi nhuận năm 2020 là 613 tỷ đồng.

ĐHCĐ Vietbank: Mục tiêu lợi nhuận 613 tỷ, vốn điều lệ trên 4.800 tỷ đồng

Ông Dương Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn trực tiếp chủ trì đại hội.

Tăng vốn điều lệ lên 4.819 tỷ đồng

Báo cáo tài chính năm 2019 của Vietbank đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay cho thấy kết quả kinh doanh của ngân hàng cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 68,928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40,919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51,947 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Năm 2019, Vietbank chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn. Đồng thời, Vietbank là ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom thành công. Và cũng trong năm này, Vietbank được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top “100 công ty đại chúng lớn nhất”. Vietbank hoàn tất mở mới 18 chi nhánh phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch trên toàn quốc của ngân hàng lên 113 điểm.

Các tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông 2020 mà Hội đồng quản trị Vietbank đệ trình đều được thông qua. Đáng chú ý các nội dung quan trọng như phương án tăng vốn điều lệ từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020 – 2025.

Đặc biệt, với kết quả kinh doanh của Vietbank trong hai năm liên tiếp 2018, 2019 và dự kiến năm 2020, Đại hội cổ đông thông qua tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2020 là 613 tỷ đồng

Một nội dung quan trọng khác cũng được thông qua đó là Vietbank trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động.

Bên cạnh đó, tại đại hội này, Vietbank cũng đã bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên Ban kiểm soát nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát cũng như chuẩn bị nguồn nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Năm 2020 được dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh của Covid 19, do vậy để phù hợp với thị trường, Vietbank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phấn đấu trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể: Tổng tài sản đạt 90.000 tỷ đồng (tăng 30,5% so với năm trước); Tổng huy động vốn đạt 65.000 tỷ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước); Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng (bằng so với năm 2019); Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Tin mới lên