Ngân hàng

ĐHCĐ Vietcombank: Lãi 6 tháng đi ngang, lãnh đạo khẳng định trích lập dự phòng đúng pháp luật

(VNF) - Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng ngang mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

ĐHCĐ Vietcombank: Lãi 6 tháng đi ngang, lãnh đạo khẳng định trích lập dự phòng đúng pháp luật

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank tổ chức sáng 26/6

Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức sáng 26/6, ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB), cho biết tính đến ngày 25/6, huy động vốn trên thị trường 1 (thị trường tổ chức kinh tế và dân cư) của ngân hàng tăng trưởng 3,4% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng cũng tăng trưởng khoảng 3,4%. "Mặc dù tăng trưởng tín dụng cao hơn toàn ngành nhưng điểm đáng khích lệ là tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,82%", ông Dũng nói.

Người đứng đầu ban điều hành Vietcombank cũng cho biết, dự kiến 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận ngân hàng ngang mức thực hiện cùng kỳ năm 2019. Đồng nghĩa lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 của Vietcombank ước đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

Năm 2020, Vietcombank dự kiến tăng trưởng tín dụng 10%, thấp hơn năm ngoái (gần 16%) nhưng cao hơn so với mặt bằng chung.

Liên quan đến thương vụ hợp tác với tập đoàn bảo hiểm FWD, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng cho hay không thể tiết lộ cụ thể số tiền nhận được từ FWD theo điều khoản bảo mật, tuy nhiên, đây là con số cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng đối với một thương vụ tương tự.

"Vietcombank thực hiện thương vụ này trong thời điểm rất may mắn là trước dịch Covid-19 chỉ 2 tháng, nếu thực hiện khi dịch xảy ra thì sẽ không được con số như vậy. FWD đã trả trước cho Vietcombank nhưng tiền sẽ được hạch toán theo kết quả kinh doanh bảo hiểm đạt được hàng kỳ. Về phí, phần được chia của Vietcombank có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng trong vòng 15 năm tới", ông Dũng thông tin.

Liên quan đến dịch Covid-19, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận định dịch Covid-19 tác động rất lớn, ngân hàng phải đặt vấn đề "hạ cánh mềm". Tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 0,82% nhưng dự kiến cuối năm có thể ở mức 1,5%. Ngân hàng khẳng định sẽ không hạ chuẩn cho vay trong bối cảnh rủi ro.

Ông Thành cho biết ngân hàng đã cơ cấu lãi suất cho khoảng 300.000 tỷ đồng dư nợ. Theo đó, Vietcombank đã giảm 10% tổng lãi phải trả từ ngày 15/4 đến ngày 30/9 cho các khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch, đồng thời giảm 5% tổng lãi phải trả từ ngày 15/4 đến ngày 30/6 cho các khách hàng chịu ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch. Tổng lợi nhuận chia sẻ với khách hàng là 2.450 tỷ đồng.

Một cổ đông đặt câu hỏi rằng hiện nay, lượng trích lập dự phòng của Vietcombank quá cao thì có trái với quy định pháp luật hay không, Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành cho biết hiện nay, đúng là Vietcombank đang trích dư dự phòng rủi ro nhưng cuối năm sẽ kết chuyển sao cho số dự phòng phải trích cân bằng với số dự phòng trích. Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng khẳng định Vietcombank trích lập đúng quy định pháp luật và không có nợ tiềm ẩn lớn khiến ngân hàng phải trích lập dự phòng cao.

* *  *

Trong tờ trình gửi đến các cổ đông, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết tháng 1/2019, Vietcombank hoàn thành phát hành khoảng 3% vốn điều lệ (VĐL) cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn thặng dư gần 5.000 tỷ. Sau phát hành, VĐL của Vietcombank đã tăng lên hơn 37 nghìn tỷ.

Tuy nhiên, Vietcombank mới hoàn thành được khoảng 1/3 kế hoạch tăng vốn đã xác định theo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt đầu năm 2018. Hiện tại, VĐL của Vietcombank đang thấp hơn mức kế hoạch tại Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt tương ứng cho năm 2020 khoảng 21.100 tỷ đồng.

"Vốn điều lệ là chỉ báo quan trọng trong xem xét, đánh giá cấu trúc vốn của các ngân hàng khi xem xét đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Việc tăng quy mô vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để Vietcombank mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng", tờ trình của Vietcombank nêu rõ.

Do đó, ban lãnh đạo Vietcombank cho rằng cần phải tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020 - 2021 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

"Nếu không tăng được vốn, Vietcombank sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của Vietcombank, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của Vietcombank cho ngân sách nhà nước", ban lãnh đạo ngân hàng này nhấn mạnh.

Theo đó, Vietcombank dự kiến trình cổ đông 2 cấu phần tăng vốn.

Cấu phần thứ nhất là phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 18%, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm phát hành sẽ được nhận tối đa 18 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2020, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vốn điều lệ sau chia cổ tức dự kiến tăng thêm 6.675 tỷ đồng lên 43.764 tỷ đồng.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% VĐL của Vietcombank tại thời điểm chào bán.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Số lượng chào bán tối đa 99 nhà đầu tư.

Khối lượng phát tối đa là 241.077.034 cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho các nhà đầu tư dự kiến 204.915.263 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành; phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến 36.161.771 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho.

Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc: không thấp hơn (i) giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, và (ii) bình quân số học của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM) liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021. Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

* * *

Kết thúc đại hội, tất cả các tờ trình cổ đông đều được thông qua.

Tin mới lên