Ngân hàng

ĐHCĐ VietinBank: Đã được phê duyệt phương án tái cơ cấu, ông Trần Minh Bình vào HĐQT

(VNF) - Sáng nay (8/12), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường trình cổ đông phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua một số thay đổi nhân sự.

ĐHCĐ VietinBank: Đã được phê duyệt phương án tái cơ cấu, ông Trần Minh Bình vào HĐQT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 của VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018: tổng tài sản có tăng trưởng 6% - 8%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 8% - 9%; nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 9% - 10%; tỷ lệ nợ xấu (nội bảng) dưới 3%.

Đại hội cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó việc phân chia phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện khi Ngân hàng Nhà nước có ý kiến phê duyệt bằng văn bản.

Tại Đại hội, HĐQT VietinBank cũng đã trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phương án cơ cấu lại dự án đầu tư tòa nhà trụ sở chính VietinBank tại Ciputra.

Về nhân sự, đại hội bầu bổ sung ông Trần Minh Bình - Quyền Tổng giám đốc VietinBank, giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019; bà Nguyễn Hồng Vân được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT để bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.173 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2017 và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng tại thời điểm 30/9/2018 đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2017 và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 892 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cuối năm 2017 và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 27/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 của VietinBank. Hiện nay, VietinBank đang tập trung thực hiện các nội dung và mục tiêu của phương án này. Theo lộ trình thực hiện phương án, lợi nhuận riêng lẻ năm 2018 của ngân hàng là 6.200 tỷ đồng (hợp nhất 6.700 tỷ đồng), và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới đây.

 

Tin mới lên