Tài chính

ĐHCĐ Vinaconex: Tờ trình bổ sung chương trình đại hội không được thông qua

(VNF) - Hôm nay (28/6), Tổng công ty Vinaconex (HNX: VCG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trước thềm đại hội, cổ đông lớn Star Invest - hiện đang sở hữu 7,57% vốn điều lệ - đã có đơn kiến nghị về việc bổ sung một số nội dung vào chương trình họp. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung này đã không được bổ sung vào chương trình đại hội.

ĐHCĐ Vinaconex: Tờ trình bổ sung chương trình đại hội không được thông qua

An Quý Hưng đang nắm giữ 57, 71% vốn tại Vinaconex.

Theo đó, Star Invest yêu cầu bổ sung báo cáo của HĐQT Vinaconex về việc sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế tài chính của Tổng công ty.

Phía Star Invest đặt câu hỏi: “Việc sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế tài chính của Tổng công ty có đảm bảo tính cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và nguyên tắc quản trị công ty đại chúng?"

Star Invest cho rằng: “Theo quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế tài chính của Tổng công ty sửa đổi thì Chủ tịch HĐQT được quyết định các giao dịch lên đến 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty (tức khoảng 950 tỷ đồng) và Tổng giám đốc được quyết định các giao dịch đến 5% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty (khoảng 475 tỷ đồng). Quy định này đã có tiền lệ ở Việt Nam hay chưa?”.

Liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao, Star Invest đặt vấn đề: “Việc trao quyền quá lớn cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc có phải là hình thức thâu tóm quyền lực vào nhóm cổ đông An Quý Hưng hay không? Cơ chế, biện pháp giám sát và hạn chế nguy cơ lạm quyền của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc?”

Liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ theo Quyết định số 0139/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019, Star Invest yêu cầu làm rõ 4 điểm: một là căn cứ pháp lý và mục đích của việc HĐQT quyết định mua lại 23.578.299 cổ phiếu VCG làm cổ phiếu quỹ; hai là nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ Quỹ đầu tư phát triển có trái với quy định tại quy chế tài chính của Tổng công ty;

Ba là căn cứ nào để HĐQT thông qua mức giá mua cổ phiếu quỹ tối đa 30.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó, việc ấn định mức giá này có trái với quy định tại khoản 2 Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014; bốn là vì sao đến nay việc mua cổ phiếu quỹ chưa được thực hiện và trong tương lai HĐQT có kế hoạch tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ hay không.

Cổ đông lớn Star Invest cũng yêu cầu bổ sung báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động chi tiêu tài chính của Vinaconex, cụ thể: tổng số tiền Tổng công ty chi tạm ứng cho các tổ chức, cá nhân từ đầu năm 2019 đến nay; căn cứ, mục đích của việc chi các khoản tạm ứng trên; việc chi tạm ứng cho cá nhân thời gian qua có đúng nguyên tắc tài chính không; tình hình thu hồi các khoản tiền Tổng công ty đã tạm ứng; những rủi ro đối với Tổng công ty trong trường hợp không thu hồi được khoản tiền tạm ứng.

Star Invest kiến nghị đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ HĐQT xây dựng bộ các quy chế, ưu tiên quy chế tài chính và quy chế quản trị điều hành cho phù hợp với thông lệ của công ty đại chúng niêm yết, xem lại ngay những quyết định không phù hợp, gây rủi ro cho công ty. Nội dung này phải được đưa vào nghị quyết của Đại hội

Về công tác nhân sự, Star Invest muốn HĐQT báo cáo về tình hình biến động nhân sự quản lý của Tổng công ty và các công ty con trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng chảy máu nhân sự chất lượng cao.

“Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện nay có 16 Chủ tịch và 8 Tổng giám đốc được thay thế và chúng tôi cũng rất bức xúc là các vị trí lãnh đạo tập trung hết vào nhóm người do An Quý Hưng đề cử, sự thiếu minh bạch thông tin trong HĐQT và các cổ đông, gây nhiều rủi ro cho các hoạt động của công ty”, đơn kiến nghị của Star Invest nêu.

Tuy nhiên, tờ trình bổ sung vào chương trình đại hội những nội dung mà Star Invest kiến nghị đã bị phủ quyết do cổ đông đa số không tán thành. Hiện, An Quý Hưng đang nắm giữ 57,71% vốn tại Vinaconex.

Tin mới lên