Tài chính

Địa ốc 11 bất ngờ báo lãi tăng 58 lần trong quý IV

(VNF) - Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (HNX: D11) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 với kết quả tích cực khi lợi nhuận trước thuế tăng gấp 58 lần cùng kỳ năm trước, góp phần giúp công ty hoàn thành kế hoạch năm.

Địa ốc 11 bất ngờ báo lãi tăng 58 lần trong quý IV

Địa ốc 11 (D11) bất ngờ báo lãi tăng 58 lần trong quý IV

Quý IV/2022, doanh thu thuần của D11 đạt 39 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn chỉ tăng 41%, lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần.

Trong quý, các loại chi phí của D11 rất ít ỏi, lớn nhất là chi phí quản lý cũng chỉ 4 tỷ đồng, vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 58 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của D11 đạt 134 tỷ đồng, giảm 55% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy nguyên nhân đến từ sự sụt giảm mạnh của mảng kinh doanh bất động sản, giảm 64%, chỉ đạt 83 tỷ đồng. Đây là mảng chiếm 62% tổng doanh thu năm 2022.

Lợi nhuận gộp cả năm đạt 46 tỷ đồng, giảm 38%. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,3%, tăng mạnh so với năm trước là 25,1%. Riêng biên lợi nhuận gộp của mảng bất động sản là 41%.

Với các loại chi phí không có nhiều biến động, D11 kết năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng, giảm 52%; lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước.

Tuy vậy, so với mục tiêu doanh thu 131 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành trọn vẹn.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của D11 là 345 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 185 tỷ đồng, chiếm 53% và tăng 31% so với đầu năm. Kế đến là bất động sản đầu tư với giá trị cuối năm đạt 102 tỷ đồng, gần như đi ngang. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm hơn một nửa, xuống còn 31 tỷ đồng.

Nợ phải trả của D11 là 161 tỷ đồng, giảm 19%. Công ty có 31 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chỉ 10 tỷ đồng nợ vay. Vốn chủ sở hữu đạt 183 tỷ đồng, tăng 10%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,87 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của D11 dương 29 tỷ đồng, khá hơn năm trước (âm gần 9 tỷ đồng). Tuy vậy, lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn âm 13 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 13 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với đầu năm.

Tin mới lên