Tài chính

Địa ốc Hòa Bình hoãn kế hoạch phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu

(VNF) – Địa ốc Hòa Bình quyết định hoãn chủ trương phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, đồng thời tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và số lượng quyền mua cổ phiếu ESOP sẽ phát hành.

Địa ốc Hòa Bình hoãn kế hoạch phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu

Địa ốc Hòa Bình hoãn kế hoạch phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (Địa ốc Hòa Bình) vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung một số tờ trình đại hội đồng cổ đông, đáng chú ý, Địa ốc Hòa Bình sẽ hoãn chủ trương phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành.

Phía Địa ốc Hòa Bình cho biết, việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

Ngoài nội dung hoãn phát hành cổ phiếu, Địa ốc Hòa Bình cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, theo đó, so với kế hoạch cũ, HĐQT Địa ốc Hòa Bình quyết định tăng thêm 1.000 tỷ đồng đối với kế hoạch doanh thu, lên mức 16.000 tỷ đồng, đồng thời tăng thêm 71 tỷ đồng đối với kế hoạch lợi nhuận, lên mức 828 tỷ đồng.

Ngoài ra, Địa ốc Hòa Bình cũng sẽ tăng số lượng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đang làm việc cho công ty từ mức 1.800.000 quyền mua lên mức 2.500.000 quyền mua.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục giữ nguyên.

Tin mới lên