Tài chính

Địa ốc Hòa Bình sẽ phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

(VNF) – Địa ốc Hòa Bình dự kiến sẽ phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, bên cạnh kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% và phát hành cổ phiếu và quyền mua 1.800.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty.

Địa ốc Hòa Bình sẽ phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Lượng cổ phiếu của Địa ốc Hòa Bình dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2017 với một loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (MCK: HBC) vừa công bố Nghị quyết thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông 2017, theo đó, Địa ốc Hòa Bình sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, đồng thời phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 35%.

Hội đồng quản trị Địa ốc Hòa Bình cũng dự kiến trình đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, theo đó, công ty này đặt kế hoạch doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 757 tỷ đồng, tăng tương ứng 39% và 33% so với năm 2016.

Đáng chú ý, Địa ốc Hòa Bình sẽ trình đại hội đồng cổ đông chủ trương phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Đồng thời, dự kiến trong năm 2017, Địa ốc Hòa Bình sẽ phát hành cổ phiếu và quyền mua 1.800.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty.

Thêm vào đó, HĐQT Địa ốc Hòa Bình cũng dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật; thông qua việc ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ignatius Joe Budiman.

Tin mới lên