Tài chính

Địa ốc Sài Gòn họp cổ đông bất thường, tăng vốn từ 455 tỷ lên 600 tỷ

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR, sàn HoSE) cho biết sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Địa ốc Sài Gòn họp cổ đông bất thường, tăng vốn từ 455 tỷ lên 600 tỷ

Địa ốc Sài Gòn đang theo đuổi nhiều dự án quá lớn so với quy mô vốn hiện tại của Công ty

Công ty cho biết, mức vốn điều lệ hiện nay là 455 tỷ đồng của Công ty sẽ gặp trở ngại trong việc thực hiện các thủ tục chập thuận đầu tư cũng như triển khai thực hiện dự án.

Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng.

Nguồn tăng vốn được Công ty sử dụng 145 tỷ đồng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 14,46 triệu cổ phiếu, tương đương 31,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn.

Tuy vốn điều lệ chưa tăng vốn chỉ là 455 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 794,4 tỷ đồng, nhưng quy mô nợ phải trả của Địa ốc Sài Gòn lớn hơn khá nhiều so với vốn của doanh nghiệp.

Tổng nợ tại thời điểm 30/6/2020 lên đến 1.157 tỷ đồng. Mặc dù vậy, trong số đó cũng có một phần lớn do người mua trả tiền trước ngắn hạn, giá trị là 440 tỷ đồng và doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 148,2 tỷ đồng.

Địa ốc Sài Gòn hiện đang là chủ đầu tư một số dự án lớn. Trong đó, Khu đô thị Nghĩa Hà, Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 715 tỷ đồng.

Một số dự án khác còn có Khu đô thị Lê Gia Plaza (Bình Dương) có tổng vốn 460 tỷ đồng, Khu đô thị An Phú Residences (TP.Hồ Chí Minh) có vốn đầu tư 400 tỷ đồng, Khu dân cư Nhơn Trạch (Đồng Nai) có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, Khu đô thị sinh thái Việt Xanh (Hòa Bình) có vốn đầu tư 395 tỷ đồng…

Tin mới lên