Tài chính

Địa ốc Sài Gòn: Lãi trước thuế quý II giảm 76%, tiền gửi ngân hàng tăng gấp đôi

(VNF) – Quý II/2018, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) đều suy giảm mạnh.

Địa ốc Sài Gòn: Lãi trước thuế quý II giảm 76%, tiền gửi ngân hàng tăng gấp đôi

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2018 của SGR đạt 55 tỷ đồng, giảm 69%; lợi nhuận gộp đạt 23,7 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, giảm 96%, còn 338 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 70% và chi phí quản lý tăng 31%. Đà tăng của các loại chi phí đã đẩy lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của SGR xuống 12 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SGR đạt 62,5 tỷ đồng, giảm 73%; lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng, giảm 67%.

Với kết quả tốt trong quý I/2018, doanh thu tài chính 6 tháng đạt 21 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng có mức tăng đáng kể, lần lượt tăng 91% và tăng 12%. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 61,5% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của SGR là 1.795 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.389 tỷ đồng, tăng 21%; tài sản dài hạn là 406 tỷ đồng, tăng 1,2%.

Trong cơ cấu tài sản của SGR, đáng chú ý là sự gia tăng của lượng tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, tiển gửi ngân hàng của SGR đã tăng gấp đôi so với đầu năm, lên 190 tỷ đồng; hơn một nửa trong số đó là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Hàng tồn kho cũng có mức tăng đáng kể, tăng 15%, đạt giá trị 843 tỷ đồng. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: dự án Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (287 tỷ đồng), dự án An Phú Đông, quận 12 (111 tỷ đồng), dự án An Phú River View, quận Thủ Đức (11,7 tỷ đồng), dự án An Phú Residence, quận Thủ Đức (38,4 tỷ đồng), dự án Nhơn Trạch (65,7 tỷ đồng), dự án Condo Hotel (231 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SGR tại ngày 30/6/2018 là 1.195 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 73% còn 50 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giữ ở mức 104 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của SGR đạt 600 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,99 lần.

Tin mới lên