Tài chính

Địa ốc Sài Gòn: Vỡ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

(VNF) - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 628,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 182,5 tỷ đồng. Với kết quả này, SGR mới chỉ hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu (1.209 tỷ đồng) và 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm (200 tỷ đồng).

Địa ốc Sài Gòn: Vỡ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Địa ốc Sài Gòn báo lãi trước thuế 182 tỷ đồng

Nếu tính theo kế hoạch doanh thu điều chỉnh hồi tháng 11/2017 (694 tỷ đồng), SGR cũng chưa hoàn thành kế hoạch năm (đạt 90,5%).

Cũng trong thông báo, SGR đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30% trích từ lợi nhuận năm 2017.

Năm 2017, Công ty sẽ thưởng tết cho cán bộ nhân viên bình quân 2 tháng lương. Cán bộ quản lý và Tổng giám đốc được thưởng 4 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, SGR đặt mục tiêu doanh thu 1.099 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 314 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 72% so với thực hiện năm 2017.

Trước đó, hôm 15/1/2018, hơn 39,59 triệu cổ phiếu của SGR đã chính thức chào sàn HoSE với giá tham chiếu 29.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên