Tài chính

DIC Corp muốn tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, đưa sếp Him Lam vào HĐQT

Trước giờ G, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) thông báo bổ sung 2 nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/1 tới.

DIC Corp muốn tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, đưa sếp Him Lam vào HĐQT

ĐHĐCĐ bất thường của DIG sắp diễn ra.

Theo đó, DIG bổ sung ứng cử, đề cử thành viên HĐQT với ông Phan Văn Danh, hiện tại ông là Giám đốc dự án tại CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam, cổ đông liên tục tăng sở hữu gần đây.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra sau khi cơ cấu cổ đông có biến động lớn. Him Lam Land đã mua 67,7 triệu cổ phiếu DIG trong tháng 12/2020 để trở thành cổ đông lớn sở hữu 21,49% vốn.

Ngoài ra, Đầu tư Phát triển Thiên Tân liên tiếp mua thêm cổ phần để tăng nắm giữ lên 65,1 triệu đơn vị, tỷ lệ 20,44%. Cả 2 tổ chức này hiện chưa có người liên quan tại DIG dù sở hữu 41,9% vốn.

Bên cạnh đó, Công ty còn trình kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025 lên khoảng 10.000 tỷ đồng từ mức 3.125 tỷ đồng ở hiện tại.

Doanh nghiệp cho biết, để có thể tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu cho cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi.

DIG ước tính, tới cuối năm 2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng, ước tính vốn hóa thị trường giao động từ 40.000 tỷ đồng đến 50.000 tỷ đồng. Như vậy, giá cổ phiếu ước tính sẽ dao động từ 40.000 đồng/cổ phiếu- 50.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2025.

Riêng năm 2021, DIG sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10% trong quý 1; chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý 2-3.

Phát hành cho cán bộ công, nhân viên để thu hút người lao động giá trị 175 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động 750 tỷ đồng; phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá trị 2.000 tỷ đồng (giá chuyển đổi không thấp hơn 40.000 đồng/cp). Như vậy khối lượng vốn tăng lên trong năm nay tổng cộng khoảng 3.800 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, DIC Corp sẽ thu xếp vốn 1.900 tỷ đồng từ vay trung dài hạn cho dự án Bắc Vũng Tàu, vay trung dài hạn 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh (Hậu Giang), vay 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ (Hà Nam), giải ngân 980 tỷ đồng vốn vay cho dự án Long Tân (Đồng Nai)…

Tin mới lên